Jémine — je tu chyba 404

Ďas aby to spral — nestává se nám to často, ale stránku kterou hledáte na webu nemáme. Mrkněte se prosím, jestli máte adresu URL napsanou správně. Stránka taky může už být v propadlišti dějit a pak navrhujeme následující:

Volné pozice Odborné veletrhy

404

Fandíme vzdělávání

Prošli jsme roky zkušeností, nekonečnem kontaktů, pracovali se zaměstnavateli a studenty. Budujeme vlastní neotřelé kampaně a projekty. Vše na jednom místě — vyberte si co vás zajímá.

Budoucnost

Co se na trhu nabízí.

VÍCE PRO ZÁJEMCE

Pracovní veletrhy

Seznamte se na místě.

VÍCE PRO ZÁJEMCE

Poradenství

Poradíme kudy kam.

VÍCE PRO ZÁJEMCE

Personální marketing

Co pro vás můžeme udělat.

VÍCE PRO ZÁJEMCE

Podpora technologického transferu

Znalosti? Technologie? Spin off? Start up?

VÍCE PRO ZÁJEMCE

Spolupráce se zahraničím

Kam až za obzor.

VÍCE PRO ZÁJEMCE

Historie CareerMarket

2004

Ptali jsme se, proč vysoké školy zajímá jen počet studentů? Ale chybí povědomí o tom, co lze reálně s diplomem v kapse dělat. Začali jsme hledat odpovědi na tyto a další otázky.

2005 — 2010

Vznikají první projekty, podpořené evropskými penězi. Převážně dámský kolektiv rozbíhá spolupráci, do které se postupně zapojily vybrané fakulty Univerzity Karlovy a soukromé firmy. Následovala ČZU, Hospodářská komora a Svaz průmyslu a dopravy. Vznikají první databáze, katalogy, pracovní veletrhy, interaktivní semináře na školách, organizované exkurze, první verze poradenských knížek a podobně. Rosteme do krásy!

2009 — 2013

Spojujeme se s Technickou univerzitou v Liberci a ČVUT v Praze.

2013 —

Fungujeme plně nezávisle. Nejsme jediní, kdo na trhu působí, ale nejsme závislí na nikom a o naší existenci a tom, co nás baví, rozhodujeme sami. Pro nás i cesta je cíl a čím více se nám podaří pomoci našim uživatelům, tím lépe pro všechny.

CareerMarket - jsme tady pro vás

Jsme tady pro vás. Vždy jsme hledala nové cesty, propojovala komunity a pomáhala rozvíjet dovednosti. Mám okolo sebe šikovné lidi, kteří se rádi zapojí.

foto

Karolina


Absolvovala jsem kdysi PřF UK, několik let pobyla v zahraničí. CareerMarket jsem spustila v r. 2005.

Ráda spojuji svět vzdělávání, kariérního poradenství, transferu technologií, popularizace přírodních věd, vědy a výzkumu v praxi. Od r. 2008 do r. 2021 jsem působila na MFF UK, kde se podařilo vybudovat Kariérní poradenské centrum. Byla jsem osm let členkou vedení Asociace vysokoškolských poradců. Mám zkušenosti s technologickým skautingem. Paralelně od roku 2001 úzce spolupracuji s Rakouskou veřejnoprávní televizí a rozhlasem (ORF), které v Česku zastupuji. V r. 2022 se mi podařílo získat pro CareerMarket post excluzivního zástupce Grammarly pro Česko. Od r. 2021 úzce spolupracuji s agenturou Rising Stars International, abychom získali stipendia pro české a slovenské studenty do USA a Kanady.

Soutěže a ceny pro studenty a vědecké pracovníky

V následující tabulce najdete přehled různých soutěží a cen určených studentům VŠ a vědeckým pracovníkům. O aktuálnosti konkrétní soutěže/ceny se přesvědčte vždy na uvedených webových stránkách. Náš seznam není zdaleka vyčerpávající, ale rádi ho budeme nadále rozšiřovat - případné tipy nám můžete posílat na email info@careermarket.cz.

Název soutěže Pořadatel Uzávěrka (orientační) Cílová skupina Charakteristika
BCG STRATEGY CUP The Boston Consulting Group říjen studenti Analytická soutěž týmů pro studenty VŠ. Úkolem je zanalyzovat data z různých odvětví průmyslu a navrhnout byznys strategii.
BEST PAPER AWARD Studentská kapitola SPIE/OSA květen studenti Soutěž se týká prací spadajících do magisterských studijních programů: optika a optoelektronika, fyzika kondenzovaných soustav a materiálů a fyzika povrchů a ionizovaných prostředí a do PhD. programů: kvantová optika a optoelektronika, fyzika povrchů a rozhraní, fyzika kondenzovaných látek a materiálový výzkum, fyzika plazmatu a ionizovaných prostředí.
Biopharma Innovation Cup Merck leden postgraduální studenti Letní kemp pro 30 vybraných studentů, řešení případové studie z prostředí farmaceutického průmyslu, výhry pro nejlepší týmy.
Brandstorm L’Oréal březen studenti Soutěž o nejlepší inovaci v disciplínách BRAND CHALLENGE a TECH CHELLENGE.
Canon Foundation Canon Foundation in Europe září absolventi magisterských oborů za posledních deset let Vědecké stipendium v délce 3 měsíce až 1 rok, pro všechny obory, avšak práce musí probíhat v Japonsku.
CASSINI Hackathon konsorcium partnerů říjen studenti Hackathon, postavený na datech z evropských vesmírných programů.
Cena CRYTUR Careermarket.cz, CRYTUR spol. s r.o. říjen studenti/čerství absolventi Soutěž o nejlepší diplomovou práci v materiálových vědách.
Cena Discovery Novartis červen výzkumníci do 40 let Cena za výjimečný posun na poli výzkumu v medicíně nebo farmacii.
Cena Eppendorf Eppendorf ve spolupráci s vědeckým časopisem Nature leden mladí badatelé ve věku do 35-ti let Cena uznávající vynikající příspěvky k biomedicínskému výzkumu v Evropě založené na metodách molekulární biologie, včetně nových analytických pojmů.
Cena Františka Běhounka MŠMT září vědci/vědkyně Cena je udělována vědcům a vědkyním, působícím buď v základním či aplikovaném sektoru nebo na vysokých školách v ČR, kteří vystudovali v ČR a v posledních pěti letech participovali na projektech evropské spolupráce.
Cena Inovace Asociace inovačního podnikání ČR, z.s. říjen veřejnost Cílem soutěže je ohodnotit a ocenit nejlepší inovační produkty v ČR, ve všech oborech. Přihlášky mohou podávat malé, střední i velké firmy se sídlem v ČR.
Cena Josefa Hlávky Nadace Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových červenec studenti/absolventi Cena je udělována nejlepším studentům a absolventům pražských veřejných vysokých škol, brněnské techniky a mladým pracovníkům Akademie věd.
Cena Josepha Fouriera Atos IT Solutions and Services, s.r.o. a Francouzské velvyslanectví v ČR březen PhD studenti Cena Josepha Fouriera je určena českým studentům doktorského studia za výzkumnou práci v oboru počítačových věd a informatiky.
Cena Milady Paulové MŠMT září vědkyně Cena pro ženy za celoživotní přínos vědě.
Cena Ministra školství, mládeže a tělovýchovy za mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací MŠMT září vědkyně a vědci Cena za mimořádné výsledky ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích, dosažených na základě podpory poskytnuté z účelových nebo institucionálních prostředků.
Cena Seismik Seismik s.r.o. září studenti/čerství absolventi Soutěž o nejlepší studentskou práci (Bc i Mgr v oblasi seismiky a geofyziky.
Cena Wernera von Siemense Siemens listopad studenti, pedagogové, vědci Ceny udělované v technických a vybraných přírodních vědách v kategoriích Nejvýznamnější výsledek základního výzkumu, Nejvýznamnější výsledek vývoje/inovace, Nejlepší pedagogický pracovník, Nejlepší diplomová práce, Nejlepší disertační práce, Nejlepší disertační práce napsaná ženou, Ocenění za překonání překážek při studiu.
Ceny Neuron Nadační fond Neuron březen vědečtí pracovníci, učitelé Cena Neuron pro mladé vědce, Cena Neuron za přínos světové vědě + další oceňované aktivity (vědecká videa, učitelé, popularizace vědy, podpora dětských vědeckých snů
CTU Open Contest ACM, ČVUT říjen VŠ studenti Programovací soutěž pro VŠ studenty, národní kolo světové soutěž ICPC.
ČEEP STUDENT Enviros s.r.o. září studenti/čerství absolventi Soutěž o nejlepší studentský projekt v oblasti šetrné výstavby, zvyšování energetické účinnosti, užití obnovitelných zdrojů energie a snížení vlivu na životní prostředí. Je určena všem studentům vysokých, vyšších odborných a případně i středních škol.
Expedice Neuron Nadační fond Neuron TBA vědci Příležitost pro jednotlivce či týmy, kteří potřebují podpořit svou expedici. Oborově není soutěž omezena.
EU PRIZE for WOMEN INNOVATORS EU uzavřeno ženy podnikatelky Cena pro ženy za zrealizované inovativní nápady v podnikání.
Falling Walls Lab Falling Walls Foundation gGmbH květen (Praha) studenti, mladí vědci, zaměstnanci, podnikatelé Úkolem účastníků je představit v angličtině během 3 minut svůj originální nápad, výzkumný projekt či model.
IT SPY České a slovenské univerzity, Profinit září, práce nominují fakulty studenti/čerství absolventi Soutěž o nejlepší diplomovou práci v oblasti informačních technologií.
Laboratoř Nadace Vodafone Nadace Vodafone soutěž týmů a projektů v oblasti sociálního podnikání jednotlivci, studenti, NGO, sociální podniky Soutěž o nejlepší projekty v oblasti sociálního podnikání
Pro ženy ve vědě L'Oréal a Světová organizace UNESCO únor vědkyně do 45 let Projekt na podporu realizace důležitého vědeckého výzkumu v oblasti Věd o živé i neživé přírodě a chemických věd, výzkum musí být prováděn v České republice.
SozialMarie Privatstiftung Unruhe leden studenti, veřejnost Soutěž o nejlepší sociální inovaci
Věda pro zemi Národní zemědělské muzeum, s.p.o. srpen studenti/čerství absolventi Soutěž o nejlepší bakalářské, magisterské a doktorské práce v oblastech zemědělství, lesnictví, regionálního rozvoje, potravinářství, zahradnictví aj.
Věda fotogenická Akademie věd ČR červen zaměstnanci pracovišť AV ČR Soutěž o nejlepší fotografii z vědeckého prostředi.
Výroční cena Nadačního fondu Bernarda Bolzana Nadační fond Bernarda Bolzana září studenti, doktorandi a pracovníci MFF UK do 35 let Cena za vědecké práce prošlé odbornou recenzí, které byly publikovány nebo přijaty do tisku v odborném časopise či sborníku konference, nebo významné softwarové produkty. Ceny se udílejí zvlášť v sekci matematické, fyzikální a informatické.
WSA Young Innovators World Summit deadline přihlášek 31. 8. studenti do 26ti let Digitální řešení pro priority OSN v oblasti udržitelného rozvoje.

Stipendia, studium v zahraničí, letní školy

Pokud se nebojíte cizího prostředí a máte chuť zdokonalit se v cizím jazyce a získat řadu praktických zkušeností, doporučujeme vycestovat na kratší či delší studijní pobyt do zahraničí.

Aby Vás zahraniční pobyt finančně „nezruinoval“ můžete se pokusit získat podporu v podobě stipendia. Řada z vás se pravděpodobně setkala s výjezdním programem typu ERASMUS+. Více odvahy a úsilí vyžaduje vyhledat si zahraniční školu sám a získat finanční pomoc přímo u ní či u jiné organizace. Ucelené informace o možnostech studia a nabídkách stipendijních pobytů v zahraničí na základě uzavřených smluv najdete pod Akademickou informační agenturou.

AKTION ČR – Rakousko – Semestrální a krátkodobá výzkumná stipendia

Stipendia jsou určena studentům pro přípravu diplomové a disertační práce v délce 1 – 5 měsíců a akademickým pracovníkům pro realizaci konkrétního vědeckého výzkumu pro výzkumné pobyty v délce max. 3 měsíců.

AMOS – Vzdělávací fond Broumovska

Stipendia pro talentované studenty na studijní pobyt v zahraničí nebo v rámci ČR. Podmínkou je, aby případní uchazeči měli vazbu na region Broumovska.

BTHA (Bayerisch-Tschechische Hochschulagentur)

Stipendia na jazykové a odborné kurzy v Bavorsku. Letní a zimní školy na bavorských univerzitách a vysokých školách aplikovaných věd.

BAYHOST (Das Bayerische Hochschulzentrum für Mittel-, Ost- und Südosteuropa)

Stipendia k financování postgraduálního studia na bavorských univerzitách. Stipendia jsou určena studentům ze zemí střední a východní Evropy.

CERN

Nabídka různých typů programů pro studenty širokého spektra oborů.

DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst)

Stipendia pro doktorandy a mladé vědce pobývající v Německu. Na stránkách najdete i vyhledávač stipendií od DAAD a dalších vybraných organizací.

DBU (Deutsche Bundesstiftung Umwelt)

Stipendia německé nadace pro studium v oblasti životního prostředí. Uchazeč smí být maximálně 3 roky od ukončení vysokoškolského studia.

DUO-Korea Fellowship Program

Výměnný program bc. a mgr. studentů mezi Koreou a státy EU. Deadline pro AR 2022/23 je 19. května.

Economic, Legal and Social Innovation in V4 countries

Soutěž o nejlepší nápad na inovativní a životaschopný projekt zaměřený na jakýkoli společenský, právní, ekonomický nebo environmentální problém.

France Excellence Europa

Studium magisterských programů VŠ ve Francii.

Fulbrightova komise v České republice

Stipendia jsou určena na studijní a pracovní (výzkum, výuka) pobyty v USA. Stipendium obvykle pokrývá životní náklady, zpáteční letenku a zdravotní pojištění, případně i školné či jeho část. K udělenému vízu se vztahuje podmínka následného dvouletého pobytu v domovské zemi.

Huayu Enrichment Scholarship

nabídka pro studium mandarínské čínštiny

JASSO - Japan Student Services Organisation

Informační stránky pro studenty, kteří mají zájem o studium v Japonsku.

JSPS - Japan Society for the Promotion of Science

Roční až dvoletá stipendia pro zahraniční postdoky.

JSS - Japan Study Support

Informační stránky pro studenty, kteří mají zájem o studium v Japonsku - přehled různých typů stidenpendií a nadací, poskytujících finanční podporu.

UOCHB - Letní škola o pokrocích ve vývoji léčiv

Letní škola pro Ph.D. studenty a postodoky na téma vývoj léčiv, organizovaná ve spolupráci s VŠCHT a Weizmann Institut (Izrael).

Kanazawa University Scholarship

Stipendia jsou určena na studijní pobyty pro "graduate students" v Japonsku na Kanazawa University.

Letní kurzy polštiny

Přihlášky do 16.2.2023.

Letní škola LERU (League of the European Universities)

Letní škola pro doktorandy, pro r. 2023 v Utrechtu (Nizozemí).

Letní škola DSS (Nuclear Decommissioning and Waste Management Summer School)

Letní škola pro studenty magisterského a doktorského studia na téma jaderná energetika.

Letní a zimní školy v Estonsku

Krátkodobá stipendia pro krátkodobé pobyty (deadline 1.5.2023)

Letní školy v švýcarském Curychu

Letní školy na Uni Zurüch, 2. - 21.7.2023 na téma blockchain, finance, právo.

MELLONOVA NADACE

Nadace nabízí zájemcům z ČR doktorandská a postdoktorandská stipendia v humanitních vědách.

Macquarie University, Sydney

Stipendium pro studenty z Evropy na jednu z nejlepších australských univerzit.

MGMO studium, Moskva

Bezplatné studium pro zájemce o studium na Moskevském státním institutu mezinárodních vztahů.

Master Mind Scholarship

Studium v Belgii pro studenty v magisterském stupni. Deadline přihlášek je 29. dubna.

Nadace „Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových“

Cestovní stipendium určené studentům, mladým vědeckým pracovníkům a umělcům, kteří se v zahraničí připravují na realizaci vědeckého či uměleckého projektu.

Nadační fond Neuron & IOCB - stipendium na stáž do Izraele

Dvouměsíční stáž v Izraeli. Přihlášky do 15. března 2023.

Nadace Zdeňka Bakaly

Program Scholarship určený zájemcům o studium uceleného bakalářského nebo magisterského programu na prestižních zahraničních univerzitách.

Nadace Tomáše Krska

Nadační fond poskytuje českým studentům stipendia na magisterské studium na nejlepších světových univerzitách. Podporuje studenty technických oborů, přírodních věd, ekonomie, historie a politologie. Stipendium může získat pouze student s českým občanstvím.

Nadační fond Jaroslava Tupého

Nadační fond poskytuje podporu studentům a vědcům, působícím v ÚEB v oblasti rostlinné biologie.

Národní stipendijní program Slovenské republiky

Stipendia pro mgr. studenty, doktorandy, vysokoškolské pedagogy, výzkumné a umelecké pracovníky.

NN Future Matters

Nadace Nationale Niederlanden poskytuje stipendia studentům do Holandska, pro magisterské studium zahájené v září 2021. Pro obory ekonomie, finance, řízení rizik, podnikání, data science a IT. Přednost mají první VŠ v rodině a kteří dosud nebyli v zahraničí.

NWO - Incentive Grants for Women in science and engineering

Stipendia do Holandska pro ženy, zabývající se vědou a výzkumem v oblasti přírodních věd a technologií. Cílem je podpořit začínající vědkyně v jejich akademické kariéře).

The Paul Robitschek Scholarship

Každoroční stipendium je určené českým a slovenským studentům VŠ, kteří v jeho v rámci absolvují dvousemestrální studium na University of Nebraska-Lincoln (Nebraska, USA). Termín pro přihlášky je vždy 1. března pro následující akademický rok.

Ruth Crawford Mitchel Czech/Slovak Fellowship

Nabídka stipendií na University of Pittsburgh, USA. Žadatel musí mít ukončené vysokoškolské vzdělání a několikaletou­ praxi.

Stipendia francouzské vlády

Doktorát pod dvojím vedení s francouzskou univerzitou či 1–3 měsíční stáž ve francouzské laboratoři.

Studijní a výzkumné pobyty na Slovensku

Studijní a výzkumné pobyty na Slovensku pro studenty magisterského a doktorského stupně, pobyty pro akademické pracovníky. Přihlášky do 17. 2. 2023.

Studijní a výzkumné pobyty v Polsku

2-10 měsíční pobyty v Polsku, přihlášky do 16. 2. 2023

Studium v Estonsku

Pobyty pro studenty všech stupňů (bc, Mgr. Ph.D.)

Studium v Lotyšsku

Stipendia pro studenty všech stupňů (bc, Mgr. Ph.D.), vědecké a výzkumné pracovníky.

Studium v Ruské federaci

Bezplatné studium na vybraných ruských univerzitách.

Swiss Government Excelence Scholarship

Stipendium pro doktorandy a postdoky, výzkumníky a studenty uměleckých směrů v magisterském stupni.

Taiwan Scholarship Program

Nabídka stipendií pro všechny úrovně studia.

von Karman Instiute of Fluid Dynamics

Výukové a výzkumné programy v Belgii pro studenty všech technicky a přírodovědně zaměřených programů..

Osobnostní testy

Udělej si test osobnosti a zjisti jaké jsou tvoje silné stránky a na čem ještě potřebuješ zapracovat. K dispozici máme 16 personalities (MBTI), Enneagram, test slepicovitosti, profesní test.

Zanech svůj e-mail a pošleme ti 25% slevu na kariérové poradenství

Enneagram

Enneagram je psychologický systém, který popisuje devět různých typů osobnosti. Tyto typy jsou označovány čísly 1 až 9 a každý z nich má své vlastní silné a slabé stránky. Enneagram je užitečný nástroj pro pochopení nejen sebe, ale i vztahů se svým okolím.

MBTI test

Osobnostní test 16 personalities neboli MBTI je introspektivní test, který ukazuje různé psychologické preference v tom, jak lidé vnímají svět a jak se v něm rozhodují.

Dveře do profesního života

Jan Gruber, PhD., Tereza Ježková, PhD.

Nabízíme Ti test, který Ti pomůže s nasměrováním profesní kariéy. Až za sebou zavřeš po státnicích dveře své fakulty, budeš volit, které další dveře – dveře, za kterými se bude skrývat tvé budoucí povolání - otevřeš.

Test SLEPICOVITOSTI

Jan Gruber, PhD.

Řekni svému člověku, ať prostě klikne na číslo, které nejvíc vystihuje to, co si myslíš. Z metodologických důvodů nemůžeme prozradit, co tento test zjišťuje. V průběhu vyplňování však můžeš zkusit odhadnout, co test měří. Schválně, jestli se trefíš.

Test pro Tvůj mozeček

Jan Gruber, PhD., Tereza Ježková, PhD.

Tento test se obrací přímo na Tebe, milý Mozku. Jak vůbec funguješ? Většinu času vnímáš, myslíš a uvažuješ za svého majitele či majitelku, produkuješ a posíláš elektrické nebo chemické signály, které ovlivňují jeho nebo její emoce, prožívání, rozhodování...Umí se Tvůj člověk k tobě chovat?

Jak správně interpretovat výsledky testu osobnosti

Výsledky testů osobnosti nám poskytují informace o našich silných stránkách, slabých stránkách, preferencích a motivacích. Tyto informace mohou být využity k lepšímu poznání sebe sama, k rozvoji kariéry a k budování kvalitnějších vztahů s ostatními lidmi. Je důležité však mít na paměti, že výsledky testů osobnosti nejsou závěrečným verdiktem, ale spíše vodítkem k lepšímu pochopení sebe sama. Proto je důležité interpretovat výsledky s rozvahou a nebrat je příliš vážně.

Testy mohou mít někdy různé výsledky i přesto, že je vyplňoval ten stejný člověk, proto je nikdy neber jako bernou minci, ale jako pomocníka.

Pokud se chceš o sobě dozvědět více, je dobré domluvit si schůzku s odborníkem, např. kariérovým poradcem, který si s tebou promluví a pomůže ti lépe se nasměřovat.

Na našich stránkách se pak můžeš těšit na následující testy:

MBTI test (16 personalities)

Tento test je založený na teorii osobnosti od Isabel Myers a Katharine Briggs. Zaměřuje se na to, jak každý člověk vnímá svět rozdílným způsobem a jak toto vnímání ovlivňuje jeho jednotlivá rozhodnutí.

Chci vědět víc.

Enneagram test

Enneagram je systém, který rozděluje lidské osobnosti do devíti různých vzorců podle toho, jak nahlíží na svět a jak zvládají své emoce. Každý z těchto vzorců mapuje na diagramu, který ilustruje, jak spolu jednotlivé druhy souvisejí.

Chci vědět víc.

Dveře do profesního života

Nabízíme Ti test, který Ti pomůže s nasměrováním profesní kariéy. Až za sebou zavřeš po státnicích dveře své fakulty, budeš volit, které další dveře – dveře, za kterými se bude skrývat tvé budoucí povolání – otevřeš

Vyplnit si ho můžeš zde.

Test pro tvůj mozeček

Tento test se obrací přímo na Tebe, milý Mozku. Jak vůbec funguješ? Většinu času vnímáš, myslíš a uvažuješ za svého majitele či majitelku, produkuješ a posíláš elektrické nebo chemické signály, které ovlivňují jeho nebo její emoce, prožívání, rozhodování…Umí se Tvůj člověk k tobě chovat.

Vyplnit si ho můžeš zde.

Test slepicovitosti

Nemůžeme ti říct o čem je. Nemůžeme ti říct, o čem není. Zkrátka si ho musíš vyplnit a přijít na to sám :).

Vyplnit si ho můžeš zde.

A pro zvídavé jedince, kteří se chtějí o testech osobnosti dozvědět něco více, jsme připravili stručné shrnutí.

Definice pojmu osobnost a její význam pro naše životy

Pojem osobnost se často vyskytuje v našich životech a jeho správné pochopení může mít zásadní vliv na náš osobní a profesní růst. Osobnost představuje souhrn našich charakteristik, zájmů, názorů a vlastností, které nás definují jako jedince. Tyto vlastnosti se projevují v našem chování a ovlivňují naše vztahy s okolí.

Testy osobnosti a jejich účel

Testy osobnosti jsou nástrojem, který nám pomáhá lépe porozumět sami sobě. Tyto testy se skládají ze série otázek a úkolů, které nám pomáhají identifikovat naše silné a slabé stránky, naše zájmy a preference a náš postoj k životu. Jejich účelem je nám pomoci v dosažení většího sebeuvědomění.

Osobnostní rysy:

Osobnostní rysy jsou specifické vlastnosti a charakteristiky, které definují každého z nás jako jedinečného člověka. Tyto rysy ovlivňují náš život a mezilidské vztahy. Proto je důležité je poznat a porozumět jim.

Stručný přehled nejdůležitějších osobnostních rysů

 1. Emocionální stabilita
 2. Extroverze vs. Introverze
 3. Agresivita
 4. Otevřenost
 5. Sociální cítění

Vliv osobnostních rysů na náš život a mezilidské vztahy

Osobnostní rysy mohou mít vliv na to, jak se cítíme, jak se chováme a jak vycházíme s ostatními lidmi. Jejich znalost nám může pomoci lépe porozumět sami sobě a také nám může pomoci v budování silných vztahů.

Osobnost a kariéra:

Kariéra je pro mnoho lidí důležitou součástí života a úspěch v profesní dráze má velký vliv na jejich celkovou spokojenost. To nás vede k otázce, jak mohou naše osobnostní rysy ovlivňovat naši kariéru.

Jak může náš typ osobnosti ovlivňovat naši kariéru

Je důležité si uvědomit, že každý typ osobnosti má své vlastní silné stránky a slabé stránky, které mají zásadní vliv na profesní úspěchy. Naše osobnostní rysy mohou ovlivňovat, jak se cítíme v práci, jak komunikujeme s ostatními a jaký druh práce nás baví. Pokud tyto jednotlivé body analyzujeme, např. díky osobnostnímu testu, a výsledky aplikujeme do praxe. Budeme schopni si lépe vybrat kariéru a snadněji nám půjde navazovat vztahy s cizími lidmi.

Jak využít test osobnosti k dosažení úspěchu v práci

Když si uvědomíme, jaký typ osobnosti jsme, máme na půl vyhráno. Víme, co nás baví a zároveň i co nás nebaví. Na tomto základě si můžeme vybrat práci, která vyhovuje našemu stylu života a zaměřit se na takovou kariéru, kde využijeme naše silné stránky. Zároveň můžeme pracovat na zlepšení slabých stránkách a pilovat profesní dovednosti důležité pro naši kariérní dráhu.

Osobnost a vztahy:

Není tajemstvím, že náš typ osobnosti ovlivňuje dynamiku veškerých vztahů s našim okolím. Jak působíme na cizí lidi, jak umíme komunikovat s nejbližšími. To vše je ovlivňováno typem naší osobnosti.

Jak mohou typy osobností ovlivňovat naše vztahy s ostatními lidmi

Naše osobnost má velký vliv na to s jakými lidmi se stýkáme s ostatními lidmi a jaký typ vztahů si s nimi budujeme. Lišíme se v oblastech, jako jsou komunikační styl, sociální potřeby a mnoho dalšího. Tyto rozdíly mohou ovlivňovat kvalitu našich vztahů s ostatními lidmi, ať už se jedná o přátelství, partnerské vztahy nebo pracovní vztahy.

Jak využít test osobnosti k budování kvalitnějších vztahů

Znalost své osobnosti může být klíčem k budování kvalitnějších vztahů. Poznání svých silných a slabých stránek nám může pomoci lépe porozumět svým potřebám a požadavkům, a také nám může pomoci lépe komunikovat s ostatními lidmi. Tyto poznatky mohou také pomoci při výběru vhodného partnera či zaměstnance.

 

Získejte Grammarly

logo Grammarly

Edu-licence/Business-licence

Grammarly vám pomáhá s psaním anglických textů, výukou, psaním odborných článků, přípravou prezentací. Program v one-to-one formě

Formy licence

1. Site-wide licence

Organizace má k dispozici neomezené množství licencí, ke kterým samostatně uděluje přístup.

Má smysl při počtu min. 1000 uživatelů. Výhodou je flexibilita, tj. průběžně se měnící počet uživatelů, kdy nákupní cena zůstává neměnná, i když se počet uživatelů zvýší.

Při větším počtu uživatelů nasmlouvaných na začátku se cena snižuje na jednotky USD.

2. Volume-based licence

Počet licencí se poskytuje pro menší počet koncových uživatelů, do 1000 pro jednu organizaci.

Jakékoliv další navýšení počtu uživatelů je třeba s poskytovatelem licence odsouhlasit a následně další licence zakoupit.

Technické připojení

Program lze bez omezení instalovat prostřednictvím platforem Chrome, Edge, Firefox, iOS, Canvas, Blackboard, D2L etc.

Po instalaci lze pracovat v programech MS office, Outlook, Android, iOS Apps či jiných desktopových aplikacích.

Držitel (správce) licence

vysoká škola/výzkumná organizace/firma

Minimum uživatelů pro Grammarly@EDU i business licence v rámci jedné organizace je pět. Cena pro držitele je kalkulována podle počtu koncových uživatelů.

Koncový uživatel

Uživatelem edu-licence může být kdokoliv ve vztahu k držiteli licence: student, knihovník, akademik, lektor, administrativní pracovník. Registrovaný uživatel může mít licenci instalovanou až na pěti zařízeních – mobilu, notebooku, pracovním počítači. Nastavení oprávnění pro koncové uživatele si určujete sami. Optimální je prokazatelná příslušnost prostřednictvím domény, ale není podmínkou

Oficiální ceník

https://www.grammarly.com/edu/plans-and-pricing/purchase 

https://www.grammarly.com/business/pricing?sid=2UxHRIMOlVIVND2nMTn0

Ve světě používá licenci víc než 600 vysokých škol a univerzit na bázi skupinové edu-licence. Business licence stovky firem. Tisíce dalších uživatelů si hradí licenci samostatně.

Formát — PDF
Leták k EDU v CZ

Formát — PDF
Leták k EDU v EN

Spolupráce se školami

Zahraniční pobyty a stáže

Stáže v Evropě

ASI Data Science: Fellowship – paid, 8 week programme aimed to take PhD graduates from a Science, Technology Engineering and Mathematics (STEM) background and prepare them with the skills needed to move from academia and into a career in data science

AKTION Česká republika a Rakousko - studijní pobyty, stáže, stipendia na rakouské vysoké školy

Barrande Fellowship Programme - stipendijní programy pro studenty doktorského studia do Francie

Barclays – stáže pro studenty

CEDEFOP – Evropské středisko pro rozvoj odborné přípravy nabízí odměňované stáže pro absolventy

ESO (European Southern Observatory – stáže pro studenty, pracovní nabídky

EU careers – oficiální rozcestník pro práci v Evropských institucích s aktuálními nabídkami

Eurasmus – Evropská databáze stáží – nabídka stáží a pracovních pozic pro mladé lidi v celé Evropě

Eurodesk – portál Evropské informační sítě pro mládež na svých stránkách nabízí množství odborných stáží v evropských institucích

EUROPA – rozcestník na téma studium na střední a vysoké škole či možnostech stáží v Evropě

Evropská centrální banka – trainee programy pro absolventy

Evropské centrum moderních jazyků - stáže pro studenty a absolventy

Evropský fond solidarity - dobrovolnické výjezdy, stáže, pracovní místa

Evropská unie – stáže pro absolventy všech studijních oborů v institucích EU

IAESTE – International Association for the Exchange of Students for Technical Experience – nabídky stáží pro studenty technických oborů

Newton International Fellowsips – stáže pro absolventy Ph.D. do Velké Británie pro všechny obory až na dva roky

OSN – neplacené stáže určené pro absolventy VŠ

Rada Evropy – stáže pro absolventy a studenty různých studijních oborů

Toyota - stáže pro absolventy technických a ekonomických oborů v Bruselu a dalších pobočkách společnosti

Ministerstvo zahraničních věcí – neplacené stáže na MZV a na zastupitelských úřadech pro studenty, absolventy

Stáže v USA

Council on International Educational Exchange – stáže pro studenty a absolventy v USA

Czech-us – nabídky zaměstnání, stáží, jazykových kurzů v různých státech světa, program Work and Travel USA

Experience International – stáže zaměřené na management přírodních zdrojů apod.

Google – stáže pro studenty různých oborů: IT, matematika, ekonomie aj. Stáže se konají v několika destinacích v Evropě a Severní Americe.

Institute for Human Studies – stáže pro studenty a absolventy v oblasti žurnalistiky, politiky a veřejné komunikace

Microsoft – stáže pro studenty i absolventy v USA

NATO – stáže pro studenty a čerstvé absolventy

Stáže svět

Japan Society for the Promotion of Science – stáže pro studenty v Japonsku

MOST Taiwan Global Internship Program – stáže v oblasti Green Tech (Sustainability) a Bio Tech (Smart Healtcare)

SONY – nabídka stáží pro studenty a absolventy v Americe

Světová banka – stáže pro VŠ studenty a absolventy v oblasti ekonomie, financí, antropologie, sociologie, zemědělství, životního prostředí aj.

UNESCO – neplacené stáže pro studenty a zaměstnání pro absolventy

Úřad pro harmonizaci vnitřního trhu – placené i neplacené stáže pro absolventy

WHO – stáže pro studenty starší 20ti let

Často kladené dotazy (F.A.Q.)

Krátkodobá pracovní činnost studentů či absolventů VŠ v organizaci či podniku, jejímž účelem je získání praktických dovedností.

Výcvikový program pro čerstvé absolventy (maximálně 2 roky po ukončení školy) či studenty, kteří právě končí VŠ. Cílem je získání znalostí z konkrétní firmy.

Krátkodobý pracovní úvazek jehož cílem je výdělek, nikoli nabyté zkušenosti.

Koučink a mentoring – kariérové poradenství s Karolinou

Najdi se a zjisti, co tě baví

V hlavě se ti honí otázky:

 • Jak si říct o lepší nástupní plat?
 • Jak zvládnout pohovor?
 • Jak začít při studiu podnikat?
 • Jak najít to, co mě opravdu baví?
 • Jak se nenechat vnutit do nevyhovujících podmínek?

Co kariérové poradenství obnáší:

 • Úprava CV pro konkrétní firmu či profesi.
 • Rozbor motivačního dopisu na základě tvojí praxe.
 • Shrnutí s tipy a úkoly pro tebe na míru.
 • Doporučení, jak v dané profesi efektivně hledat práci.
 • Rozbor LinkedIN profilu.

Nehledej ani nezkoušej zaměstnání, která nikam nevedou. Nepracuj za minimální mzdu. Ba naopak. Dělej, co tě baví a řekni si o peníze, které jsou fér.

Nevíš, jak na to? Ráda ti pomůžu.

Dej si se mnou nezávaznou 15minutovou konzultaci ZDARMA⤵

Něco o mně:

Jmenuji se Karolína Šolcová, ale všichni mi říkají Karol. Koučinku, mentoringu a kariérovým konzultacím se věnuji již od roku 2008. Ráda spojuji svět terciárního vzdělávání, kariérního poradenství, transferu technologií, popularizace přírodních věd, vědy a výzkumu v praxi.

S čím umím pomoci:

 • kariérové poradenství,
 • koučink a mentoring,
 • externí recruiting,
 • HR poradenství v malých a středních podnicích,
 • konzultace diplomových prací.
Karolína Šolcová

Proč se mnou spolupracovat?

ikona

Letitá praxe v oboru

ikona

Desítky spokojených klientů

ikona

To, co učím, jsem si sama odžila

Co získáš díky kariérovému poradenství?

 • Rozbor CV / LinkedIn profilu / motivačního dopisu na základě analýzy tvojí praxe a vize.
 • Shrnutí s tipy a úkoly pro tebe na míru.
 • Tipy pro rozvoj a posílení osobní značky a osobního marketingu tak, aby “vše drželo pohromadě” online i offline.
 • Konkrétní doporučení, jak upravit vlastní profesní prezentační materiály při hledání konkrétní práce podle tvých představ.
 • Zapracujeme na videovizitce a vyzkoušíme si online pohovor.

Co získáš díky koučinku?

ikona

Čas pro sebe

Získáš prostor proto, aby sis pojmenoval nahlas, co chceš řešit. Společně zkusíme probrat možnosti, zamyslet se, nechat se inspirovat.

ikona

Konkrétní tipy a nasměřování

Dostaneš ode mě konkrétní tipy pro tvoji situaci a případně i nasměřování do firmy či za správným kontaktem v podnikání.

ikona

Časový rámec

Díky koučinku si vytvoříš časový rámec, kudy a kam se vydat. Budeš tedy vědět kde jsi, kam se chceš dostat a za jak dlouho bys tam měl být.


Jak budeme postupovat?

 • Přátelsky se seznámíme, popíšeš mi svoji situaci a důkladně ji probereme.
 • Správnými otázkami, které budu pokládat, získáme veškeré potřebné detaily.
 • Projdeme si tvoje zájmy, vystudovaný obor, dosavadní praxi.
 • Řízeným pohovorem ti pomůžu najít řešení.
 • Najdeme to, čemu se má ve tvém případě smysl věnovat a kolik si za to říct, aby to bylo fér.

Podívej se, co o mně říkají ostatní

Ceník konzultací pro koučink a kariérové poradenství - student

Na zkoušku

ještě se neznáme

0


 • Chceš zjistit, kdo jsem a co umím
 • Řekneš mi něco o sobě a dozvíš se něco o mně
 • Místo: ONLINE
 • Délka konzultace: 15 minut

Zlatý střed

potřebuješ poradit

600


 • Rozbor CV / LinkedIn profilu / motivačního dopisu na základě analýzy tvojí praxe a vize
 • Shrnutí s tipy a úkoly pro tebe na míru
 • Tipy pro rozvoj a posílení osobní značky
 • Tipy pro rozvoj osobního (nejen online) marketingu tak, aby „vše drželo pohromadě“ online i offline
 • Místo: ONLINE
 • Délka konzultace: 30 minut

Premium

máš problém, který chceš řešit

960


Vše, co obsahuje varianta „zlatý střed“ a navíc:
 • Konkrétní doporučení, jak upravit vlastní profesní prezentační materiály při hledání konkrétní práce podle tvých představ
 • Konkrétní doporučení, jak v dané profesi nejefektivněji hledat práci a postupovat systematicky
 • Nastavení osobní strategie
 • Místo: ONLINE nebo osobně
 • Délka konzultace: 60 minut

Ceník konzultací pro koučink a kariérové poradenství - nestudent

Na zkoušku

ještě se neznáme

0


 • Chceš zjistit, kdo jsem a co umím
 • Řekneš mi něco o sobě a dozvíš se něco o mně
 • Místo: ONLINE
 • Délka konzultace: 15 minut

Zlatý střed

potřebuješ poradit

1.200


 • Rozbor CV / LinkedIn profilu / motivačního dopisu na základě analýzy tvojí praxe a vize
 • Shrnutí s tipy a úkoly pro tebe na míru
 • Tipy pro rozvoj a posílení osobní značky
 • Tipy pro rozvoj osobního (nejen online) marketingu tak, aby „vše drželo pohromadě“ online i offline
 • Místo: ONLINE
 • Délka konzultace: 30 minut

Premium

máš problém, který chceš řešit

2.100


Vše, co obsahuje varianta „zlatý střed“ a navíc:
 • Konkrétní doporučení, jak upravit vlastní profesní prezentační materiály při hledání konkrétní práce podle tvých představ
 • Konkrétní doporučení, jak v dané profesi nejefektivněji hledat práci a postupovat systematicky
 • Nastavení osobní strategie
 • Místo: ONLINE nebo osobně
 • Délka konzultace: 60 minut

Přehled termínů

Níže jsem si pro tebe připravila přehled termínů, které se pojí s kariérovým poradenstvím a někdy v něm lidé mají guláš :).

Koučink

Koučink nebo koučing (uznávají se obě varianty) je disciplína, která umožňuje coacheemu (ten, kdo je koučovaný) udržet pozornost na cílech, které si vytyčil. Kouč nemusí být znalcem v oblasti, ve které se coachee pohybuje, ale funguje jako jakýsi trenér. Pomocí řízených rozhovorů a otázek pomáhá koučovanému přemýšlet o své cestě.

Kouč tedy nemusí být odborníkem v daném okruhu, ale musí být expertem v koučinku. Respektuje získané dovednosti a nabyté zkušenosti coacheeho a pomáhá mu nesejít z cesty.

Mentoring

Mentoring je disciplína, která umožňuje menteemu (ten, kdo se nechává mentorovat a má zájem o rozvoj dovedností z dané oblasti) získat zkušenosti od mentora (ten, kdo má v dané oblasti moře znalostí) a zkrátit si tím dobu získávání nových vědomostí.

Mentor může předávat jak hard-skills (odbornost), tak soft-skills (komunikace, obchod apod.), působí jako společník na cestě, kterou už prošel dříve než mentee, a tak mu může pomoci vyvarovat se chyb, kterých se dopustil on.

Cílem mentoringu by měla být po určité době samostatnost mentorovaného a v dlouhodobém horizontu i to, aby se z menteeho stal mentor.

Kariérové poradenství

Kariérové poradenství je disciplína, která umožňuje, v jakékoli fázi života, člověku identifikovat své silné a slabé stránky, znalosti a zájmy. Jedná se proces, který pomáhá s rozvojem těch oblastí, které pomohou

V praxi pak jde o volbu odborného vzdělání a jednotlivých kariérních kroků, které povedou k získání „vysněné práce“.

V ideální případě člověk díky kariérovému poradenství získá přehled o jednotlivých příležitostech a plán postupu k oné „vysněné práci“. Proces dosažení této pozice může vypadat například následovně:
1) škola,
2) brigáda,
3) stáž,
4) trainee program,
5) junior pozice v oboru,
6) senior pozice v oboru.


Často kladené dotazy (F.A.Q.)

Je to běžné, ale nutné to není :)

Ve stručnosti je to o tom se seznámit a zjistit o tobě bližší informace. Pokud máš konkrétní problém, který chceš řešit, tak se podíváme rovnou něj.

V případě placených konzultací se jedná o jednu. Pokud už teď víš, že jich budeš potřebovat více, tak mi napiš na info@careermarket.cz

Konzultaci zdarma je možné využít 1x ročně.

Vztah, kdy kouč pomáhá coacheemu udržet jeho pozornost na vytyčeném cíli a pomocí otázek přemýšlet o své životní cestě. více

Vztah, kdy mentor předává menteemu nabyté zkušenosti a znalosti z konkrétní oblasti, ve které je expertem. více

Proces, který člověku umožní identifikovat své silné a slabé stránky, znalosti a zájmy na základě, kterých si vytyčí svůj kariérní cíl. více

Tehdy, když si je člověk jistý, že se chce dané oblasti věnovat a urychlit proces učení daného tématu.

Tehdy, když člověk není schopen najít východisko ze své situace a potřebuje poradit kam se dál vydat ve svém životě.

Koučink – Snažíme se změnit své myšlení a najít novou životní cestu.
Mentoring – Snažíme se získat zkušenosti z konkrétní oblasti od člověka, který jimi disponuje.

Ano. Přes 100 stránek obsahu, který ti pomůže zvýšit hodnotu na trhu práce.

Get a practical guide free of charge

REGISTER

Get in touch and ask us a question


By clicking "Submit", I give consent to the processing of my personal data by Medicomp s.r.o. in line with the EU Regulation on the protection of personal data.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

TOPlist