Poradenství a pracovní uplatnění v oblasti přírodních a technických věd
CareerMarket Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky pro užívání internetových stránek careermarket.cz

Předmět úpravy

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují podmínky užívání portálu careermarket.cz, který mimo jiné umožňuje zadávání a zveřejňování inzerce a vybraných informačních sdělení (pozvánky na akce aj.) subjektů nabízejících pracovní příležitosti a dále umožňuje zájemcům o práci prostřednictvím tohoto portálu kontaktovat inzerující subjekty. V následujícím textu je subjekt nabízející pracovní příležitosti nebo zveřejňující informační sdělení označován jako „zadavatel“, zájemce o práci nebo o informační sdělení je označován jako „uchazeč“.

Portál je provozován společností Medicomp s.r.o., IČ 463 42 346, se sídlem Prouskova 1724, 511 01 Turnov (dále jen „provozovatel“).

Pravidla registrace na portálu careermarket.cz

 • Registrace na portálu careermarket.cz je bezplatná. Registrovaným uživatelem se může stát fyzická i právnická osoba, svým zaregistrováním vyjadřuje uživatel souhlas s těmito VOP.
 • Registrací uživatel souhlasí se zveřejněním „firemního profilu“ v případě zadavatele nebo životopisu (pokud je tento vyplněn) v případě uchazeče na stránkách careermarket.cz.
 • Registrací uživatel souhlasí se zpracováním poskytnutých osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů o platné ochraně osobních údajů.
 • Provozovatel se zavazuje, že osobní údaje uživatelů nebudou předávány žádné třetí osobě. Výjimku tvoří pouze data, která zadavatel sám zveřejní v rámci pracovní nabídky.

Podmínky užívání portálu pro zadavatele

 • Zadavatel není oprávněn do obsahu inzerce ani informačních sdělení zadávat jakékoli údaje a informace, které jsou v rozporu s právním řádem ČR a zásadami poctivého obchodního styku nebo nepravdivé informace nebo informace odporující dobrým mravům. Zadavatel není dále oprávněn prostřednictvím inzerce či informačních sdělení nabízet práci na bázi multilevel-marketingu, nabídky tzv. práce z domova, podomní prodej, práci v oblasti erotiky a sexuálních služeb a práci bez bližšího vymezení. Provozovatel je oprávněn odmítnout inzerci a informační sdělení zadavatele, která porušují výše uvedené podmínky a omezení a v případě jejich zveřejnění tyto z portálu bez souhlasu zadavatele odstranit.

Podmínky užívání portálu pro zadavatele – zveřejnění pracovní nabídky

 • Na portále careermarket.cz je možné zveřejnit nabídku zaměstnání, brigády, stáže, exkurze, internshipu, trainee programu, studia nebo vypracování závěrečné absolventské práce (dále souhrnně označováno jako pracovní nabídka), která svým obsahem odpovídá zaměření portálu a cílové skupině uživatelů (studenti a absolventi přírodovědných a technických oborů).
 • Pracovní nabídku mají možnost zveřejnit fyzické osoby (podnikatelé) a právnické osoby po provedené řádné registraci. Podmínkou zveřejnění pracovní nabídky je uvedení jména konečného zaměstnavatele (provozovatel si vyhrazuje právo nezveřejnit inzeráty typu „Pro našeho významného klienta hledáme…“).
 • Zveřejnění nabídek pro studenty (trainee programy, stáže, exkurze, studium, internship, vypracování diplomových a bakalářských prací) je zdarma.
 • Zveřejnění pracovních nabídek na hlavní či vedlejší pracovní poměr včetně brigád je zpoplatněno dle aktuálního ceníku uvedeného na stránkách www.careermar­ket.cz. Faktura je zadavateli vystavena a zaslána po uplynutí doby inzerce, případně vždy po měsíci (pokud se jedná o objednávku na časové období delší než 2 měsíce).
 • Zadavatel je oprávněn sám vkládat na portál pracovní nabídky, jejich zveřejnění je však podmíněno fyzickým schválením ze strany provozovatele. V případě placené verze inzerce se zadání pracovní nabídky považuje za závaznou objednávku, která je následně provozovatelem potvrzena emailem nebo telefonicky.
 • Zadavatel je oprávněn vyhledávat v databázi uchazečů a je si vědom toho, že všechny kontakty na uchazeče mu budou zpřístupněny až po předplacení tzv. rozšířeného profilu.
 • Provozovatel si vyhrazuje právo nezveřejnit pracovní nabídku, o které usoudí, že svým obsahem neodpovídá zaměření portálu.

Podmínky užívání portálu pro zadavatele – zveřejnění informačních sdělení

 • Na portále careermarket.cz je možné zveřejnit informační sdělení, která svým obsahem odpovídají zaměření portálu a cílové skupině uživatelů (studenti a absolventi přírodovědných a technických oborů). Jedná se především o pozvánky na akce pořádané zadavateli (semináře, kurzy, dny otevřených dveří apod.), informace o vyhlášených soutěžích aj.
 • Zadavatel není oprávněn vkládat informační sdělení na portál sám, učiní tak provozovatel poté, co dostane od zadavatele podklady v elektronické podobě.
 • Provozovatel si vyhrazuje právo nezveřejnit informační sdělení, o kterém usoudí, že svým obsahem neodpovídá zaměření portálu.

Ceník služeb

Registrace a zveřejnění profilu společnosti v databázi zaměstnavatelů zdarma
Zveřejnění inzerátu – trainee programy a stáže zdarma
Zveřejnění inzerátu – pracovní nabídky 30 Kč/den*
Objednání rozšířeného profilu společnosti (minimální doba 1 týden, neomezená možnost inzerce, přístup do databáze uchazečů) 60 Kč/den*
Zveřejnění informačního sdělení v Novinkách (semináře, soutěže, dny otevřených dveří apod.) 30 Kč/den*
Letáková kampaň (pracovní pozice, informační sdělení) – tisk a roznos letáků po nástěnkách na škole od 2000 Kč*
Direct mailing vybrané skupině uchazečů portálu careermarket.cz od 1500 Kč*
Publikování odkazu na platný inzerát/novinku v newsletteru portálu** zdarma

*Uvedené ceny jsou bez 21% DPH **Newsletter je rozesílán vždy k 15. dni daného měsíce (případně nejbližší všední den) na všechny registrované uchazeče

Podmínky užívání portálu pro uchazeče

 • Uchazeč je po platné registraci oprávněn vyhledávat v databázi zaměstnavatelů i zveřejněných inzerátech a zadat do databáze svůj životopis, který je zpřístupněn registrovaným zadavatelům s předplacenou službou rozšířeného profilu. Všechny tyto služby jsou uchazeči poskytovány zdarma.
 • Uchazeč nese plnou odpovědnost za obsahovou stránku jím poskytnutých údajů nebo informací obsažených v odpovědi na inzerát nebo v životopise. Uchazeč není oprávněn prostřednictvím odpovědi nebo životopisu propagovat nebo nabízet své výrobky nebo služby, je oprávněn portál užívat pouze za účelem své prezentace k získání zaměstnání nebo práce pro svou osobu, jak je výše uvedeno. Uchazeč není oprávněn do obsahu odpovědi nebo životopisu zadávat jakékoli údaje a informace, které jsou v rozporu s právním řádem ČR nebo nepravdivé informace nebo informace odporující dobrým mravům.

Provozovatel si vyhrazuje právo na případnou změnu a doplnění těchto podmínek.

TOPlist