Poradenství a pracovní uplatnění v oblasti přírodních a technických věd
CareerMarket Cena Seismik

Cena Seismik 2018/2019

Nejlepší závěrečná práce v oboru geofyziky 2018/2019

Seismik

Společnost Seismik s.r.o. ve spolupráci s portálem Careermarket.cz vyhlašuje 7. ročník soutěže o nejlepší bakalářskou a diplomovou práci v oboru teoretické a užité geofyziky a seismiky.

Soutěž navazuje na úspěšné ročníky 2012 – 2018, ve kterých byla vybrána a formou stipendia odměněna nejlepší geofyzikální bakalářská a magisterská práce. Více z historie na http://seismik­.cz/seismicka_ce­na.php. I tento rok je vyhlášena jen jedna společná kategorie.

Cena pro výherce

Nejlepší závěrečná práce 15 000 Kč

Časový harmonogram soutěže

Vyhlášení soutěže: leden 2019

Poslední den pro doručení přihlášek: pondělí 14. října 2019

Vyhodnocení soutěže, oznámení výsledků: čtvrtek 14. listopadu 2019

Předání cen ve společnosti Seismik s.r.o.: do 18. prosince 2019

Podmínky účasti v soutěži

kompletní podmínky ke stažení zde

 • Soutěže se mohou zúčastnit studenti/absolventi bakalářského a navazujícího magisterského studia se zaměřením na teoretickou a užitou geofyziku a seismiku, kteří v akademickém roce 2018/2019 obhájí bakalářskou/di­plomovou práci. Práce musí být obhájena v termínu 1. 11. 2018 – 4. 10. 2019 na některé z českých, slovenských vysokých škol.
 • Diplomová/baka­lářská práce musí být napsána v českém, slovenském nebo anglickém jazyce.
 • Poslední den pro doručení přihlášek byl stanoven na pondělí 14. 10. 2019.
 • K přihlášce je účastník povinen přiložit čestné prohlášení, že přihlašovanou práci vypracoval samostatně a práce není v konfliktu s autorským zákonem.

Způsoby přihlášení:

 1. písemnou formou

Zájemce doručí do 14. 10. 2019 vyplněnou a podepsanou přihlášku s požadovanými přílohami (čestné prohlášení, elektronická verze diplomové/baka­lářské práce na CD ve formátu pdf nebo doc) na adresu pořadatele – Seismik s.r.o., Cena Seismik, Kubišova 1265/8, 182 00 Praha 8. .

 1. elektronickou formou

Zájemce vyplní elektronickou přihlášku a přes webový formulář nahraje diplomovou/ba­kalářskou práci (formát doc nebo pdf). Maximální velikost souboru nesmí překročit 64MB.

⇒ Formulář pro přihlášení do soutěže / Apply here 

Dokumenty ke stažení:

Přihláška

Čestné prohlášení

Pravidla a podmínky soutěže

Vyhodnocení soutěže:

Předložené práce vyhodnotí 4 členná expertní komise dle níže uvedených kvalifikačních kritérií.

Složení komise: 2 členové ze společnosti Seismik s.r.o., 1 člen z MFF UK, 1 člen z PřF UK

Kvalifikační kritéria:

Technická a odborná stránka zpracování tématu, zahrnující:

 • využitelnost tématu pro praxi;
 • inovativní přístup k problematice;
 • způsob prezentace výsledků práce a aplikovatelnost.

Zřetel bude brán na:

 • průměrný prospěch studenta v předcházejících 2 letech (pomocné měřítko při shodné kvalitě prací)
 • ukončení studia v řádném termínu.

Kontaktní osoba pro soutěž Cena Seismik: Tereza Prevužňáková, tereza.prevuz­nakova@careermar­ket.cz, tel.: +420 775 258 566


Cena Seismik 2017/2018

 • přehled vítězných prací, tisková zpráva, fotografie z předávání cen…
TOPlist