Poradenství a pracovní uplatnění v oblasti přírodních a technických věd
CareerMarket Cena Seismik

Cena Seismik 2017/2018

Nejlepší závěrečná práce v oboru geofyziky 2017/2018

Přehled oceněných prací

Seismik

1. místo

Mgr. David Hanák, PřF UK – Zpracování komplexního karotážního měření

Slavnostní vyhlášení a předání cen proběhlo ve středu 5. 12. 2018 v sídle společnosti Seismik s.r.o.

Fotografie z vyhlášení výsledků si můžete prohlédnout v naší FOTOGALERII.


Co je Cena Seismik?

Cena Seismik je soutěž o nejlepší diplomovou a bakalářskou práci v oblasti teoretické a užité geofyziky pořádaná společností Seismik s.r.o. a portálem Careermarket.cz.

Cena pro výherce

Nejlepší závěrečná práce: 15 000 Kč

Časový harmonogram soutěže

Vyhlášení soutěže: leden 2018

Poslední den pro doručení přihlášek: pondělí 15. října 2018

Vyhodnocení soutěže, oznámení výsledků: čtvrtek 15. listopadu 2018

Předání cen ve společnosti Seismik s.r.o.: do 15. prosince 2018

Podmínky účasti v soutěži

kompletní podmínky ke stažení zde

 • Soutěže se mohou zúčastnit studenti/absolventi bakalářského a navazujícího magisterského studia se zaměřením na teoretickou a užitou geofyziku a seismiku, kteří v akademickém roce 2017/2018 obhájí bakalářskou/di­plomovou práci. Práce musí být obhájena v termínu 1. 11. 2017 – 5. 10. 2018 na některé z českých, slovenských vysokých škol.
 • Diplomová/baka­lářská práce musí být napsána v českém, slovenském nebo anglickém jazyce.
 • Poslední den pro doručení přihlášek byl stanoven na pondělí 15. 10. 2018.
 • K přihlášce je účastník povinen přiložit čestné prohlášení, že přihlašovanou práci vypracoval samostatně a práce není v konfliktu s autorským zákonem.

Způsoby přihlášení:

 1. písemnou formou

Zájemce doručí do 15. 10. 2018 vyplněnou a podepsanou přihlášku s požadovanými přílohami (čestné prohlášení, elektronická verze diplomové/baka­lářské práce na CD ve formátu pdf nebo doc) na adresu pořadatele – Seismik s.r.o., Cena Seismik, Kubišova 1265/8, 182 00 Praha 8. .

 1. elektronickou formou

Zájemce vyplní elektronickou přihlášku a přes webový formulář nahraje diplomovou/ba­kalářskou práci (formát doc nebo pdf). Maximální velikost souboru nesmí překročit 64MB.

⇒ Formulář pro přihlášení do soutěže / Apply here 

Dokumenty ke stažení:

Přihláška

Čestné prohlášení

Pravidla a podmínky soutěže

Cena Seismik s.r.o. – leták

Vyhodnocení soutěže:

Předložené práce vyhodnotí 4 členná expertní komise dle níže uvedených kvalifikačních kritérií.

Složení komise: 2 členové ze společnosti Seismik s.r.o., 1 člen z MFF UK, 1 člen z PřF UK

Kvalifikační kritéria:

Technická a odborná stránka zpracování tématu, zahrnující:

 • aplikovatelnost, využitelnost tématu pro praxi;
 • inovativní přístup k problematice;
 • způsob prezentace výsledků práce.

Zřetel bude brán na:

 • průměrný prospěch studenta v předcházejících 2 letech (pomocné měřítko při shodné kvalitě prací)
 • ukončení studia v řádném termínu.

Kontaktní osoba pro soutěž Cena Seismik: Tereza Prevužňáková, tereza.prevuz­nakova@careermar­ket.cz, tel.: +420 775 258 566


Cena Seismik 2014/2015

 • přehled vítězných prací, fotografie z předávání cen…
TOPlist