Poradenství a pracovní uplatnění v oblasti přírodních a technických věd
CareerMarket Cena Seismik

Cena Seismik 2014/2015

Nejlepší bakalářská a diplomová práce v oboru geofyziky 2014/2015

Přehled oceněných prací

Seismik

KATEGORIE NEJLEPŠÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE

1. místo

Mgr. Michaela Káňová, MFF UK – Terestrické exoplanety a jejich vývoj

2. místo

Mgr. Radek Klanica, PřF UK – Magnetotelurické sondování zemské kůry v oblasti se silnými průmyslovými elektromagnetickými poruchami

KATEGORIE NEJLEPŠÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

1. místo

Bc. Marek Kozoň, MFF UK – Thermal Evolution of Saturn´s Moon Encladus

2. místo

Bc. Jan Měšťan, PřF UK – Pozemní seismické zdroje v seismickém průzkumu

Slavnostní vyhlášení a předání cen proběhlo ve středu 9.12.2015 v sídle společnosti Seismik s.r.o.

Fotografie z vyhlášení výsledků si můžete prohlédnout v naší FOTOGALERII.


Co je Cena Seismik?

Cena Seismik je soutěž o nejlepší diplomovou a bakalářskou práci v oblasti teoretické a užité geofyziky pořádaná společností Seismik s.r.o. a portálem Careermarket.cz.

Ceny pro výherce

Nejlepší diplomová práce 15 000 Kč

Nejlepší bakalářská práce 7 500 Kč

Časový harmonogram soutěže

Vyhlášení soutěže: prosinec 2014

Poslední den pro doručení přihlášek: pondělí 5. října 2015

Vyhodnocení soutěže, oznámení výsledků: pondělí 30. listopadu 2015

Předání cen ve společnosti Seismik s.r.o.: do 15. prosince 2015

Podmínky účasti v soutěži

kompletní podmínky ke stažení zde

 • Soutěže se mohou zúčastnit studenti bakalářského a magisterského studia na českých, slovenských a polských vysokých školách se zaměřením na geofyziku, seismiku nebo užitou geofyziku, kteří v akademickém roce 2014/20154 obhájí bakalářskou/di­plomovou práci. Práce musí být obhájena v termínu 1. 1. 2015 – 30. 9. 2015.
 • Diplomová/baka­lářská práce musí být napsána v českém, slovenském nebo anglickém jazyce.
 • Poslední den pro doručení přihlášek byl stanoven na pondělí 5. 10. 2015.
 • K přihlášce je účastník povinen přiložit čestné prohlášení, že přihlašovanou práci vypracoval samostatně a práce není v konfliktu s autorským zákonem.

Způsoby přihlášení:

 1. písemnou formou

Zájemce doručí do 5. 10. 2015 vyplněnou a podepsanou přihlášku s požadovanými přílohami (čestné prohlášení, elektronická verze diplomové/baka­lářské práce na CD ve formátu pdf nebo doc) na adresu pořadatele soutěže – Cena Seismik, MEDICOMP s.r.o., Prouskova 1724, 511 01 Turnov.

 1. elektronickou formou

Zájemce vyplní elektronickou přihlášku a přes webový formulář nahraje diplomovou/ba­kalářskou práci (formát doc nebo pdf). Maximální velikost souboru nesmí překročit 64MB.

⇒ Formulář pro přihlášení do soutěže / Apply here 

Dokumenty ke stažení:

Přihláška

Čestné prohlášení

Pravidla a podmínky soutěže

Cena Seismik s.r.o. – leták

Vyhodnocení soutěže:

Předložené práce vyhodnotí 5-ti členná expertní komise dle níže uvedených kvalifikačních kritérií.

Složení komise: 2 členové ze společnosti Seismik s.r.o., 1 člen z MFF UK, 1 člen z PřF UK, 1 člen z Geofyzikálního ústavu AV ČR

Kvalifikační kritéria:

Technická a odborná stránka zpracování tématu, zahrnující:

 • aplikovatelnost, využitelnost tématu pro praxi;
 • inovativní přístup k problematice;
 • způsob prezentace výsledků práce.

Zřetel bude brán na:

 • průměrný prospěch studenta v předcházejících 2 letech (pomocné měřítko při shodné kvalitě prací)
 • ukončení studia v řádném termínu.

Kontaktní osoba pro soutěž Cena Seismik: Milena Johnová, milena.johnova­@careermarket.cz, tel.: +420 775 258 566


Cena Seismik 2013/2014

 • přehled vítězných prací, tisková zpráva, fotografie z předávání cen…
Přihlášení
Události
TOPlist