Cena CRYTUR

logo

Cena CRYTUR patří autorům nejlepších diplomových prací se zaměřením na materiálové vědy, podaných k obhajobě v rámci zimních a jarních termínů státních závěrečných zkoušek v daném akademickém roce. Organizátoři tak chtějí podpořit snahu diplomantů aplikovat nabyté vědomosti v praxi a vyzdvihnout inovativní postupy. Ceny jsou určeny i pro vedoucí prací.

Ceny pro výherce

1. místo


40 000 Kč student

+ 10 000 Kč vedoucí práce

2. místo


30 000 Kč student

+ 5 000 Kč vedoucí práce

3. místo


20 000 Kč student

+ 5 000 Kč vedoucí práce

Soutěže se mohou zúčastnit studenti magisterského studia na českých a slovenských vysokých školách se zaměřením na materiálové vědy (studium fyzikálních a chemických vlastností materiálů, technologie zpracování a přípravy materiálů, uplatnění materiálů ve fyzikálních oborech). Diplomová práce musí být podána k obhajobě v příslušném akademickém roce s předpokládaným termínem obhajoby v období od 1. října 2021 do 30. září 2022.

Přihlašovaná práce musí být vypracovaná v českém, slovenském nebo anglickém jazyce.

Vyhodnocení soutěže

Předložené práce hodnotí expertní komise složená ze zástupců společnosti CRYTUR, spol. s r.o. a akademické obce.

Kvalifikační kritéria

Více informací o soutěži

A jejím aktuálním ročníku najdete na samostatných webových stránkách www.cenacrytur.cz.

Získejte praktického průvodce zdarma

ZAREGISTRUJTE SE

Ozvěte se a ptejte se nás


Odesláním souhlasím se zpracováním mých osobních údajů společností Medicomp s.r.o. v souladu s Nařízením EU o ochraně osobních údajů.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

TOPlist