Poradenství a pracovní uplatnění v oblasti přírodních a technických věd
CareerMarket Cena CRYTUR

Cena CRYTUR

Soutěž o nejlepší diplomovou práci v materiálových vě­dách

Logo Crytur

Co je to Cena CRYTUR?

Cena CRYTUR patří autorům nejlepších diplomových prací se zaměřením na materiálové vědy, podaných k obhajobě v rámci zimních a jarních termínů státních závěrečných zkoušek v daném akademickém roce. Organizátoři tak chtějí podpořit snahu diplomatnů aplikovat nabyté vědomosti v praxi a vyzdvihnout inovativní postupy. Ceny jsou určeny i pro vedoucí prací.

Ceny pro výherce

1. místo 30 000 Kč student + 10 000 Kč vedoucí práce

2. místo 25 000 Kč student + 5 000 Kč vedoucí práce

3. místo 20 000 Kč student + 5 000 Kč vedoucí práce

  • Soutěže se mohou zúčastnit studenti magisterského studia na českých a slovenských vysokých školách se zaměřením na materiálové vědy (studium fyzikálních a chemických vlastností materiálů, technologie zpracování a přípravy materiálů, uplatnění materiálů ve fyzikálních oborech). Diplomová práce musí být podána k obhajobě v příslušném akademickém roce s předpokládaným termínem obhajoby v období od 1. ledna do 30. června.
  • Přihlašovaná práce musí být vypracovaná v českém, slovenském nebo anglickém jazyce.

Vyhodnocení soutěže:

Předložené práce hodnotí expertní komise složená ze zástupců společnosti CRYTUR, spol. s r.o. a akademické obce.

Kvalifikační kritéria:

  • odborná kvalita
  • přínos k současnému stavu poznání
  • aplikovatelnost, využitelnost tématu pro praxi
  • inovativní přístup k problematice

Více informací o soutěži a jejím aktuálním ročníku najdete na samostatných webových stránkách www.cenacrytur.cz

TOPlist