Cena Crytur 2023 má své vítěze

Vítězem jubilejního 10. ročníku Ceny Crytur se stal Ing. Jan Pokorný z Fakulty jaderného a fyzikálního inženýrství pražského ČVUT. Ve své práci s názvem „Thulium-dopped fiber amplifier“ se věnoval konstrukci prototypu širokopásmového zdroje záření o vlnové délce kolem 2 μm na bázi vlákna dopovaného thuliem.

Do právě skončeného ročníku soutěže o nejlepší diplomovou práci v materiálových vědách přihlásili jejich autorky a autoři 43 diplomových prací. Soutěží tandem školitel/ka a student/ka. Role   školitele je z pohledu sponzora soutěže nezastupitelná, protože vedení práce určuje její kvalitu, dosažené výsledky a možnost publikování.  Kritérii hodnocení jsou proto úroveň práce, inovativnost a aplikovatelnost výsledků v praxi. Hodnotící komisi tvoří výzkumní pracovníci společnosti Crytur spol. s r.o. Ve srovnání s přechozími lety se sešel vysoký počet anglicky psaných textů. 

Spektrum prací bylo velmi široké,“ okomentoval výsledky soutěže Ing. Antonín Fajstavr, člen R&D vývojového týmu. „Ačkoliv se zabýváme optoelekronikou, díky této soutěži se dozvíme spoustu nových věcí například o biomateriálech, o jejich schopnostech zamezit šíření infekcí a podpoře hojení. Bylo velmi podnětné zabývat se diplomkou na téma optických komunikací a oku bezpečných laserů. Cena Crytur byla opět na vysoké úrovni, dokonce zase o kus výš v porovnání s předchozími ročníky tím, že jsou autoři pobízeni jít do hloubky specializovaných témat v odvětví fyzikálního a chemického inženýrství, materiálových věd a jejich aplikací.“

Vítězem se stal Ing. Jan Pokorný z FJFI pražského Českého vysokého učení technického s prací „Thulium-doped fiber amplifier.“  Thuliem dopované vlákno je vyráběno v laboratořích Ústavu fotoniky a elektroniky  AV ČR. Cílem práce bylo sestavit prototyp širokopásmového zdroje záření Autor se rovněž věnoval vývoji vlákna se se speciálně upraveným profilem a úspěšně demonstroval jak laserová, tak zesilovací zařízení využívající nově vyvinuté vlákno dopované právě tímto prvkem. Jde o první demonstraci takového typu vlákna. Práce byla prezentována mj. formou přednášky na konferenci CLEO-Europe 2023.

Druhé a třetí místo získali absolventi VŠCHT. Ing. Tomáš Přibyl za práci „Polymerní a nanočásticové fotosensitizéry pro protinádorovou terapii,“ třetí se umístil Ing. Lukáš Kamenský s prací „Controlled drug release from magnetoliposomes.“ Porota udělila dvě Čestná uznání, Ing. Kláře Odehnalové a Ing. Lukáši Koláčnému , také z VŠCHT. 

Autorky a autoři hodnocených textů pochází z 11 vysokých škol, z toho ze tří slovenských. Rekordmanem letošního ročníku je pražská VŠCHT, odkud bylo zasláno do soutěže 16 prací. Na odměnách bylo rozděleno 120 000 Kč. 

Nový ročník soutěže bude vyhlášen 15. 1.2024, aktualizovaná hodnotící kritéria najdete na webu soutěže. Přehled vítězných prací tamtéž. 

Cena Crytur 2023 má své vítěze

Zpět na přehled blogu

Získejte praktického průvodce zdarma

ZAREGISTRUJTE SE

Ozvěte se a ptejte se nás


Odesláním souhlasím se zpracováním mých osobních údajů společností Medicomp s.r.o. v souladu s Nařízením EU o ochraně osobních údajů.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

2144+

zapojených uchazečů

1829+

zaměstnavatelů

2584+

vědeckých pozic

19+

let zkušeností

TOPlist