Poradenství a pracovní uplatnění v oblasti přírodních a technických věd
Poradenství Stipendia, studium v zahraničí

Stipendia, studium v zahraničí

Pokud se nebojíte cizího prostředí a máte chuť zdokonalit se v cizím jazyce a získat řadu praktických zkušeností, doporučujeme vycestovat na kratší či delší studijní pobyt do zahraničí.

Aby Vás zahraniční pobyt finančně „nezruinoval“ můžete se pokusit získat podporu v podobě stipendia. Řada z vás se pravděpodobně setkala s výjezdním programem typu ERASMUS+. Více odvahy a úsilí vyžaduje vyhledat si zahraniční školu sám a získat finanční pomoc přímo u ní či u jiné organizace. Ucelené informace o možnostech studia a nabídkách stipendijních pobytů v zahraničí na základě uzavřených smluv najdete pod Akademickou informační agenturou.

Níže uvádíme několik dalších tipů a odrazových můstků, které můžete při plánování zahraničního pobytu využít:

Bayerisch-Tschechische Hochschulagentur Stipendia na jazykové a odborné kurzy v Bavorsku. Letní a zimní školy na bavorských univerzitách a vysokých školách aplikovaných věd.

BAYHOST (Das Bayerische Hochschulzentrum für Mittel-, Ost- und Südosteuropa) Stipendia k financování postgraduálního studia na bavorských univerzitách. Stipendia jsou určena studentům ze zemí střední a východní Evropy.

DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst) Stipendia pro doktorandy a mladé vědce pobývající v Německu. Na stránkách najdete i vyhledávač stipendií od DAAD a dalších vybraných organizací.

DBU (Deutsche Bundesstiftung Umwelt) Stipendia německé nadace pro studium v oblasti životního prostředí. Uchazeč smí být maximálně 3 roky od ukončení vysokoškolského studia.

Fulbrightova komise v České republice Stipendia jsou určena na studijní a pracovní (výzkum, výuka) pobyty v USA. Stipendium obvykle pokrývá životní náklady, zpáteční letenku a zdravotní pojištění, případně i školné či jeho část. K udělenému vízu se vztahuje podmínka následného dvouletého pobytu v domovské zemi.

MELLONOVA NADACE Nadace nabízí zájemcům z ČR doktorandská a postdoktorandská stipendia v humanitních vědách.

Nadace „Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových“ Cestovní stipendium určené studentům, mladým vědeckým pracovníkům a umělcům, kteří se v zahraničí připravují na realizaci vědeckého či uměleckého projektu.

Nadace Zdeňka Bakaly Program Scholarship určený zájemcům o studium uceleného bakalářského nebo magisterského programu na prestižních zahraničních univerzitách.

Nadace Tomáše Krska
Nadační fond poskytuje českým studentům stipendia na magisterské studium na nejlepších světových univerzitách. Podporuje studenty technických oborů, přírodních věd, ekonomie, historie a politologie. Stipendium může získat pouze student s českým občanstvím.

Ruth Crawford Mitchel Czech/Slovak Fellowship Nabídka stipendií na University of Pittsburgh, USA. Žadatel musí mít ukončené vysokoškolské vzdělání a několikaletou­ praxi.

Stipendia francouzské vlády Doktorát pod dvojím vedení s francouzskou univerzitou či 1–3 měsíční stáž ve francouzské laboratoři.

TOPlist