Poradenství a pracovní uplatnění v oblasti přírodních a technických věd
Poradenství Pozvali mě na pohovor

Pozvali mě na pohovor

Úspěšně jste zvládli napsat PD a CV. Zaměstnavatel Vás kontaktoval a nyní přichází další obtížná část. U potenciálního zaměstnavatele Vás tedy čeká pohovor nebo-li výběrové řízení.

Před pohovorem…

se vždy informujte o společnosti. Čím více informací získáte, tím lépe – o kultuře, o výrobcích, o vývoji společnosti, o projektech společnosti, o finančním stavu společnosti… (čtěte podnikové inzeráty, odborné noviny a časopisy, obchodní zprávy, katalogy, reklamní brožury, informační materiály,…

si připravte argumenty pravděpodobných otázek. Vycházejte z Vašeho CV; zároveň se připravte i na otázky typu: Proč jste si vybral/a právě tento studovaný obor? Kterým přednáškám jste dával/a přednost a jakým jste se vyhýbal/a? Jaký přínos budou mít Vaše získané vědomosti pro naši společnost? Jaká jsou Vaše slabá místa? (špatná odpověď je „žádná“) atd., více pravděpodobných otázek dále

si sepište otázky, které Vás zajímají (např. o vývoji, o projektech, o plánech do budoucnosti, …)

si připravte s sebou: poznámkový blok a psací potřeby; CV (které jste zaslali společnosti); pozvánku na pohovor (zaslanou společností); inzerát nabízené pozice (pokud byl k dispozici); titul, jméno a příjmení kontaktní osoby (zapamatujte si); originály dokumentů nebo ověřené kopie o dosaženém vzdělání

si vyberte vhodné oblečení, dle pozice, o kterou se ucházíte; oblečení by mělo být vhodné, vkusné a ve kterém se cítíte dobře

si rozmyslete způsoby dopravy až na místo pohovoru, jedná-li se o hromadnou dopravu, vyhledejte si časy odjezdů a příjezdů. Optimální je dorazit na místo max. 15 min před domluvenou schůzkou. Pokud byste přišli mnohem dříve, dáváte tím najevo, že svým časem plýtváte. Přijdete-li na poslední chvíli, může to vypadat, že máte problém s termíny a nabízeného místa si příliš nevážíte

Den před pohovorem samotným si dejte POZOR na alkohol, omamné látky, barbituráty (riziko snížené schopnosti Vaší reakce při rozhovoru), namáhavé sporty, zapomeňte na česnek a cibuli. Obvykle se doporučuje jíst sýry, zeleninu, sušené ovoce a jít včas spát.

V den pohovoru

 • lehce se nasnídejte, nedoporučuje se pít kávu (počítejte s tím, že po cestě nenarazíte na toaletu), vhodně se oblékněte a upravte, uvolněte se;
 • poznamenejte si jméno kontaktní osoby; při pozdravu oslovujte titulem a příjmením osoby řídící pohovor
 • na schůzku se dostavte o pár minut dříve, dorazíte-li přesto později omluvte se, Vaše omluva by měla být reálná – nepokazte dojem z prvního kontaktu
 • do místnosti, kde se bude konat pohovor, vstupte až po vyzvání
 • ruku podejte až po nabídce osoby vykonávající pohovor; stisk mějte přiměřený, ani „leklou rybu“ ani příliš silný stisk
 • sedněte si po vyzvání (muž si sedá po ženě); stojíte-li a ostatní sedí, požádejte, zda se můžete posadit; pozor na překřížené ruce, nohy, na židli seďte klidně
 • nepoužívejte přehnaná gesta, mimiku, nezvyšujte hlas, mluvte pomalu, zřetelně a srozumitelně, vyvarujte se vtipů, žoviálnosti, sprostých slov, lží
 • stále udržujte zrakový kontakt s osobou s níž hovoříte

Užitečné rady

 • od vstupu do podniku se chovejte přirozeně
 • odmítejte alkohol, nekuřte, nežvýkejte
 • neskákejte do řeči osobě, s níž vedete konverzaci
 • vnímejte, co Vám personalista říká
 • personalistu oslovujte titulem a příjmením
 • na otázky odpovídejte stručně a věcně; vyhněte se krátkým odpovědím ano, ne, nevím
 • vystupujte jistě, vědom/a si vlastních předností a kvalit
 • o předchozím zaměstnání mluvte pozitivně
 • vždy mějte připraveny otázky pro personalistu
 • téma výše platu je až posledním bodem rozhovoru. Uvádějte platové rozmezí, necháte si tím prostor pro další jednání

Na závěr pohovoru

 • máte možnost položit doplňující otázky nezodpovězené v průběhu pohovoru
 • zdůrazněte stále trvající zájem o nabízenou pozici (máte-li ho i nadále)
 • poděkujte pracovníkovi, který s Vámi vedl pohovor, za Vám věnovaný čas a poskytnuté informace (můžete využít i písemné formy poděkování)
 • informujte se, kdy a koho máte v souvislosti s výsledky pohovoru kontaktovat
 • rozlučte se podáním ruky

Co po Vás dále může firma požadovat?

 • dotazník (na soukromé otázky neodpovídejte)
 • psychologické testy (inteligenční, výkonnostní, osobnostní testy a testy chování)

Druhé kolo pohovoru

Druhé kolo pohovoru může následovat po úspěšném prvním kole. V jeho průběhu můžete být představeni dalším vedoucím pracovníkům společnosti. Tento krok má stejný význam jako pohovor samotný. Můžete být pozváni také do sídla společnosti, které se nachází mimo smluvené místo pohovoru a zároveň můžete obdržet pozvánku ke společnému obědu, večeři,…, proto buďte připraveni.

Opět několik prospěšných rad

 • na druhý pohovor se připravte mnohem pečlivěji
 • s sebou si opět vezměte důležité originály dokumentů, případně ověřené kopie
 • očekávejte pohovor s více přísedícími – připravte se na různé typy povah lidí
 • udržujte oční kontakt a mluvte postupně se všemi zúčastněnými
 • připravte si odpověď na otázku, zda přijmout či odmítnout pracovní nabídku
 • v případě pozvání do restaurace nechte objednat nejdříve svého hostitele a teprve poté si vyberte i vy v přibližně stejné cenové relaci
 • opět nezapomeňte poděkovat všem zúčastněným za strávený čas s Vámi, získané informace či pozvání na oběd, večeři a příslušně se rozlučte

Vyrozumění o výsledku

Je vhodné zaslat na personální oddělení děkovný dopis, jak v případě přijetí, tak při „nepřijetí“, vyjádřete zklamání z negativního výsledku výběrového řízení, oceňte profesionální průběh konkurzního řízení a potěšení ze setkání s vedoucími pracovníky společnosti. Dále zdůrazněte trvání zájmu o spolupráci se společností, v případě obdobné pracovní pozice. Dopis ukončete vhodným způsobem (rozloučení, jméno, datum, podpis…).

Pár ukázek pravděpodobných otázek personalistů

Pracovní typy otázek

 • Kde jste se dozvěděl/a o naší společnosti?
 • Setkal/a jste se již s výrobky naší společnosti, s jakými?
 • V jaké souvislosti jste se setkal/a s naší společností?
 • Proč byste u nás chtěl/a pracovat?
 • Čím Vás zaujala naše inzerovaná pozice (náš inzerát)?
 • Co Vás nejvíce zaujalo na naší pracovní nabídce?
 • Jak dlouho byste chtěl/a pracovat pro náš podnik?
 • Co můžete nabídnou naší společnosti?
 • Jakých úspěchů chcete v zaměstnání dosáhnout? Vaše cíle?
 • Jaké jsou Vaše zkušenosti s vedením lidí? Ohodnoťte Vaši schopnost vést tým.
 • Jak si představujete svého nadřízeného?
 • Dáváte přednost práci v týmu nebo samostatné práci?
 • Jaké jsou Vaše finanční představy? Zdůvodněte.
 • Jaký je termín Vašeho možného nástupu?

Osobní typy otázek

 • Jaké jsou Vaše největší dosažené úspěchy?
 • Jaká činnost Vás nejvíce uspokojuje?
 • Jste spolehlivý/á, zodpovědný/á, pečlivý/á?
 • V jaké společnosti lidí se Vám nejlépe spolupracuje?
 • Máte nějaké zdravotní omezení? Jaké?
 • Udržujete vztahy se svými bývalými spolužáky?
 • Jak ochotně přebíráte odpovědnost za druhé?
 • Jak vycházíte s lidmi? Čeho si na nich vážíte?

Zrádné typy otázek

 • Jak probíhá Váš typický den, popište den včetně volného času?
 • Co si představujete pod pojmem být úspěšný/á?
 • Byli jste kritizováni? Za co? Jaká je Vaše reakce na kritiku?
 • Nejste pro uvedenou funkci příliš mladý/á?
 • Jak charakterizujete sám sebe?
 • Jaké jsou Vaše silné a slabé stránky?
 • Proč si myslíte, že právě Vy jste pro náš podnik nejvhodnější kandidát?
 • Jak se vidíte v horizontu deseti let?
 • Myslíte si, že jste ambiciózní člověk?
 • Jak Vás vidí Vaši kolegové/známí?
 • Jste odolný/á vůči stresu?
 • Jak hodnotíte své komunikační dovednosti?

Znalostní otázky

 • Jaké jsou Vaše jazykové znalosti? Věnoval jste se při studiu jazykům?
 • Ohodnoťte se na stupnici od 1–10.
 • Jaký předmět ve škole byl Váš oblíbený? Proč?
 • Proč jste se rozhodl/a studovat právě tuto školu a tento obor?
 • Zvolil/a byste znovu stejnou školu včetně oboru? Proč?
 • Splnilo studium Vaše očekávání? Čím?
 • V jaké oblasti byste se rád něčemu přiučil/a?

Na které otázky nemusíte odpovídat

 • Máte dostatečně zajištěné majetkové poměry?
 • Máte zdravotní omezení?
 • Plánujete manželství, rodinu? Jste gravidní?
 • Jste členem/členkou nějaké strany, sdružení?
 • Koho jste volil/a při posledních volbách?

Otázky pro potenciálního zaměstnavatele

 • Jaké je ucelené portfolio výrobků společnosti a které další služby společnost nabízí?
 • Jaká je fluktuace zaměstnanců Vaší firmy?
 • Kde je umístěno pracoviště a jak je zajištěna doprava?
 • Jaké jsou možnosti dalšího osobního růstu? Školení, kurzy?
 • Jak bude mé pracoviště vybaveno?
 • Jakým způsobem probíhá zapracování?
 • Jaký je způsob hodnocení budoucího nadřízeného?
 • Jaký je zájem o diskutovanou pozici?
 • Jaká bude má konkrétní náplň práce?
 • Jakým způsobem se odlišujete od Vaší konkurence?
 • Jaké jsou plány společnosti do budoucnosti?
 • Jaká je struktura oddělení, v němž se nachází má pozice?
 • Kolik dní dovolené Vaše společnost nabízí?
 • Jaké jsou platové podmínky? Možnost navýšení platu?
 • Nabízí Vaše společnost i jiné možnosti finančního ohodnocení? Benefity?

Děkovný dopis

Děkovný dopis (DD) je vhodné zaslat – po absolvování všech důležitých částí výběrového řízení – osobě, se kterou jste vedli pohovor, i při Vašem nepřijtí do pracovního poměru. DD můžete zaslat jak elektronickou poštou, tak i klasickým způsobem. Zásady DD jsou stejné jako u CV či PD.


Příklad

Název firmy

Titul, Jméno a Příjmení

Adresa společnosti

Vážená/ý paní/e inženýrko/inženýre ..................,

děkuji Vám za čas, který jste mi věnoval/a během výběrového řízení k pozici .............­.............­.............u Va­ší společnosti .............­......... ze dne xx.xx.xxxx

Přestože jsem nebyl vybrán/a, rád/a bych zdůraznil/a, že můj zájem o práci ve Vaší společnosti trvá. Pokud bude v budoucnu otevřena pozice odpovídající mému zaměření, prosím o telefonické či písemné vyrozumění.

S pozdravem,

podpis

Mgr. Jan Novák

Adresa:

Phone/Gsm: .............­..........

E-mail: .............­..........

V .................. dne..........­.............­......

Zpět na poradenství

TOPlist