Pozvali mě na pohovor

Úspěšně jste zvládli napsat PD a CV. Zaměstnavatel Vás kontaktoval a nyní přichází další obtížná část. U potenciálního zaměstnavatele Vás tedy čeká pohovor neboli výběrové řízení.

Před pohovorem...

...se vždy informujte o společnosti. Čím více informací získáte, tím lépe – o kultuře, o výrobcích, o vývoji společnosti, o projektech společnosti, o finančním stavu společnosti... (čtěte podnikové inzeráty, odborné noviny a časopisy, obchodní zprávy, katalogy, reklamní brožury, informační materiály,...

...si připravte argumenty pravděpodobných otázek. Vycházejte z Vašeho CV; zároveň se připravte i na otázky typu: Proč jste si vybral/a právě tento studovaný obor? Kterým přednáškám jste dával/a přednost a jakým jste se vyhýbal/a? Jaký přínos budou mít Vaše získané vědomosti pro naši společnost? Jaká jsou Vaše slabá místa? (špatná odpověď je „žádná“) atd., více pravděpodobných otázek dále

...si sepište otázky, které Vás zajímají (např. o vývoji, o projektech, o plánech do budoucnosti, ...)

...si připravte s sebou: poznámkový blok a psací potřeby; CV (které jste zaslali společnosti); pozvánku na pohovor (zaslanou společností); inzerát nabízené pozice (pokud byl k dispozici); titul, jméno a příjmení kontaktní osoby (zapamatujte si); originály dokumentů nebo ověřené kopie o dosaženém vzdělání

...si vyberte vhodné oblečení, dle pozice, o kterou se ucházíte; oblečení by mělo být vhodné, vkusné a ve kterém se cítíte dobře

...si rozmyslete způsoby dopravy až na místo pohovoru, jedná-li se o hromadnou dopravu, vyhledejte si časy odjezdů a příjezdů. Optimální je dorazit na místo max. 15 min před domluvenou schůzkou. Pokud byste přišli mnohem dříve, dáváte tím najevo, že svým časem plýtváte. Přijdete-li na poslední chvíli, může to vypadat, že máte problém s termíny a nabízeného místa si příliš nevážíte

Den před pohovorem samotným si dejte POZOR na alkohol, omamné látky, barbituráty (riziko snížené schopnosti Vaší reakce při rozhovoru), namáhavé sporty, zapomeňte na česnek a cibuli. Obvykle se doporučuje jíst sýry, zeleninu, sušené ovoce a jít včas spát.

V den pohovoru

Užitečné rady

Na závěr pohovoru

Co po Vás dále může firma požadovat?

Druhé kolo pohovoru

Druhé kolo pohovoru může následovat po úspěšném prvním kole. V jeho průběhu můžete být představeni dalším vedoucím pracovníkům společnosti. Tento krok má stejný význam jako pohovor samotný. Můžete být pozváni také do sídla společnosti, které se nachází mimo smluvené místo pohovoru a zároveň můžete obdržet pozvánku ke společnému obědu, večeři,..., proto buďte připraveni.

Opět několik prospěšných rad

Vyrozumění o výsledku

Je vhodné zaslat na personální oddělení děkovný dopis, jak v případě přijetí, tak při "nepřijetí", vyjádřete zklamání z negativního výsledku výběrového řízení, oceňte profesionální průběh konkurzního řízení a potěšení ze setkání s vedoucími pracovníky společnosti. Dále zdůrazněte trvání zájmu o spolupráci se společností, v případě obdobné pracovní pozice. Dopis ukončete vhodným způsobem (rozloučení, jméno, datum, podpis...).

Pár ukázek pravděpodobných otázek personalistů

Pracovní typy otázek

Osobní typy otázek

Zrádné typy otázek

Znalostní otázky

Na které otázky nemusíte odpovídat

Otázky pro potenciálního zaměstnavatele

Děkovný dopis

Děkovný dopis (DD) je vhodné zaslat - po absolvování všech důležitých částí výběrového řízení - osobě, se kterou jste vedli pohovor, i při Vašem nepřijtí do pracovního poměru. DD můžete zaslat jak elektronickou poštou, tak i klasickým způsobem. Zásady DD jsou stejné jako u CV či PD.

Příklad

Název firmy

Titul, Jméno a Příjmení

Adresa společnosti

Vážená/ý paní/e inženýrko/inženýre ..................,

děkuji Vám za čas, který jste mi věnoval/a během výběrového řízení k pozici .......................................u Vaší společnosti ...................... ze dne xx.xx.xxxx

Přestože jsem nebyl vybrán/a, rád/a bych zdůraznil/a, že můj zájem o práci ve Vaší společnosti trvá. Pokud bude v budoucnu otevřena pozice odpovídající mému zaměření, prosím o telefonické či písemné vyrozumění.

S pozdravem,

podpis

Mgr. Jan Novák

Adresa:

Phone/Gsm: .......................

E-mail: .......................

V .................. dne.............................

Získejte praktického průvodce zdarma

ZAREGISTRUJTE SE

Ozvěte se a ptejte se nás


Odesláním souhlasím se zpracováním mých osobních údajů společností Medicomp s.r.o. v souladu s Nařízením EU o ochraně osobních údajů.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

TOPlist