Poradenství a pracovní uplatnění v oblasti přírodních a technických věd
CareerMarket Víte že... Detail článku

Na MFF UK se každoročně udílí výroční cena Nadačního fondu Bernarda Bolzana

Výroční cena Nadačního fondu Bernarda Bolzana se udílí za nejlepší vědecké práce v matematice, fyzice a informatice. Soutěž probíhá nezávisle ve třech sekcích – matematické, fyzikální a informatické. Soutěže se může zúčastnit student, doktorand nebo pracovník MFF UK, který v roce udělení ceny dosáhne věku nejvýše 35 let, nebo kolektiv, jehož každý člen splňuje výše uvedené podmínky. Termín podání přihlášek je v letošním roce do 30. září.

Více informací: https://www.mff.cuni.cz/fakulta/nfbb/vc-vyhlaseni-2017.htm

Zpět na přehled článků

TOPlist