Poradenství a pracovní uplatnění v oblasti přírodních a technických věd
CareerMarket Víte že... Detail článku

Academia vyhlašuje soutěž o vydání rukopisu magisterské práce

Nakladatelství Academia vyhlašuje 6. ročník Studentské soutěže o vydání rukopisu magisterské práce. Rukopisy lze přihlásit v kategoriích Vědy o živé přírodě a chemické vědy, Vědy o neživé přírodě, Humanitní a společenské vědy.

Přihlášený rukopis musí splňovat tyto podmínky:
•    Autor musí být studentem nebo absolventem magisterského studijního programu na české vysoké škole, která má sídlo v České republice, a nesmí být starší 28 let.
•    Rukopis přihlašuje katedra/vedoucí práce, kde byl, nebo je autor přihlášen ke studiu a kde byla magisterská práce obhájena.
•    Rukopis musí získat známku výborně.
•    Rukopis musí být v českém jazyce.
•    Rukopis nesmí být delší než 300 stran.
•    Magisterská práce musí být obhájena v termínu od 15. 10. 2016 do 15. 10. 2017.

Vítězné práce budou vydány jako neperiodické publikace v Nakladatelství Academia (na základě bezvýhradní licenční nakladatelské smlouvy uzavřené s autorem práce, který bude mít nadále možnost práci či její část publikovat v odborných, domácích i zahraničních, časopisech).

Uzávěrka přihlášek: 31. října 2017

Více informací najdete v přiložených dokumentech:

Stanovy 2017

Dopis - Studentská soutěž 2017

Leták

Zpět na přehled článků

TOPlist