Poradenství a pracovní uplatnění v oblasti přírodních a technických věd
CareerMarket Víte že...

Víte že...

ERC informační den

Národní informační den o ERC proběhne v pondělí 4. září 2017 v sídle AV ČR, Národní 3, Praha 1, místnost č. 206

Setkání organizuje TAČR, cílem je seznámení s ERC programem a pravidly pro účast v grantové soutěži. Zúčastní se jak zástupci vědecké rady ERC, tak hodnotitelé a příjemci grantů.
 

Přihlášky

ČR zabodovala v Science on Stage

Cílem soutěžní přehlídky Science on Stage je povzbudit učitele přírodovědných předmětů z celé Evropy k tomu, aby si předávali zkušenosti a sdíleli mezi sebou osvědčené i nové postupy ve výuce. V jubilejním 10. ročníku, pořádaném v maďarském Debrecínu, byly v silné mezinárodní konkurenci oceněny dva české týmy.

Zobrazit celý článek

Na MFF UK se každoročně udílí výroční cena Nadačního fondu Bernarda Bolzana

Výroční cena Nadačního fondu Bernarda Bolzana se udílí za nejlepší vědecké práce v matematice, fyzice a informatice. Soutěž probíhá nezávisle ve třech sekcích – matematické, fyzikální a informatické. Soutěže se může zúčastnit student, doktorand nebo pracovník MFF UK, který v roce udělení ceny dosáhne věku nejvýše 35 let, nebo kolektiv, jehož každý člen splňuje výše uvedené podmínky. Termín podání přihlášek je v letošním roce do 30. září.

Zobrazit celý článek

Dobrovolník do Německa

Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) v Schönsee hledá na období jednoho roku dobrovolnici / dobrovolníka v rámci Evropské dobrovolné služby programu EU Erasmus+. Přihlášky lze podávat okamžitě!

Začátek: ihned
Přihlášky, cv a motivační dopis v češtině a němčině lze posílat okamžitě na adresu david.veres@cebb.de

Při účasti v programu Evropské unie ERASMUS+ nevznikají účastníkům žádné náklady! Více informací najdete na: www.naerasmusplus.cz.
 

odkaz na inzerát

Odstartovala prestižní studentská IT soutěž IT SPY

V 8. ročníku soutěže IT SPY zvolí akademičtí pracovníci z 20 českých a slovenských univerzit nejlepší diplomové projekty, které letos na českých a slovenských univerzitách vznikly. Vybírat budou z asi 2000 prací. Do soutěže může být zařazena práce, která byla úspěšně obhájena v akademickém roce 2016/2017, nejpozději do 25. 9. 2017.

Zobrazit celý článek

Dveře do profesního života si můžete stáhnout jako e-knihu

Poradenskou publikaci Dveře do profesního života 2017 si nově můžete stáhnout zdarma i jako e-knihu. Publikaci vydává portál Careermarket.cz již od roku 2006 a primárně je určena studentům a čerstvým absolventům vysokých škol. Čtenáře seznamuje se specifiky trhu práce, průběhu hledání práce, stáží, vlastního podnikání, zaměstnavatelů, aj. Obsahuje mimo jiné informace o základních právních dokumentech spojených s nástupem do pracovního poměru, o zdravotním a sociálním pojištění a odkazy na spoustu dalších informačních zdrojů.

Zobrazit celý článek

Academia vyhlašuje soutěž o vydání rukopisu magisterské práce

Nakladatelství Academia vyhlašuje 6. ročník Studentské soutěže o vydání rukopisu magisterské práce. Rukopisy lze přihlásit v kategoriích Vědy o živé přírodě a chemické vědy, Vědy o neživé přírodě, Humanitní a společenské vědy.

Zobrazit celý článek

Pro studium v USA můžete získat Fulbrightovo stipendium

Komise J. Williama Fulbrighta byla založena v roce 1991 na základě mezivládní dohody mezi Českou republikou a Spojenými státy za účelem podpory vzdělávacích, vědeckých a kulturních výměn. Komise spravuje česko-americký program vládních stipendií a poskytuje informační a poradenské služby pro zájemce o studium v USA.

Zobrazit celý článek

V letošním roce proběhne jubilejní 20. ročník Ceny Wernera von Siemense

Přichází chvíle pro ocenění vašeho úsilí. Přihlaste svou absolventskou práci nebo výzkumný projekt do prestižní soutěže o Cenu Wernera von Siemense. O ceny se mohou ucházet studenti i akademici – vědci a pedagogové.

Zobrazit celý článek

Ústav termomechaniky AV ČR nabízí zajímavá témata pro bakalářky, diplomky i disertační práce

Evropský projekt CeNDYNMAT

Laboratoř ultrazvukových metod


Celkem záznamů: 11
Přihlášení
*}
TOPlist