Poradenství a pracovní uplatnění v oblasti přírodních a technických věd
CareerMarket Soutěže a ceny pro studenty a vědecké pracovníky

Soutěže a ceny pro studenty a vědecké pracovníky

V následující tabulce najdete přehled různých soutěží a cen určených studentům VŠ a vědeckým pracovníkům. O aktuálnosti konkrétní soutěže/ceny se přesvědčte vždy na uvedených webových stránkách. Náš seznam není zdaleka vyčerpávající, ale rádi ho budeme nadále rozšiřovat – případné tipy nám můžete posílat na email info@careermar­ket.cz.

Název soutěže Pořadatel Uzávěrka (orientační) Web Cílová skupina Charakteristika
BCG STRATEGY CUP The Boston Consulting Group říjen www.bcg.com studenti Analytická soutěž týmů pro studenty VŠ. Úkolem je zanalyzovat data z různých odvětví průmyslu a navrhnout byznys strategii.
BEST PAPER AWARD Studentská kapitola SPIE/OSA květen www.spie.cz/bpa studenti Soutěž se týká prací spadající do magisterských studijních programů: optika a optoelektronika, fyzika kondenzovaných soustav a materiálů a fyzika povrchů a ionizovaných prostředí a do PhD. programů: kvantová optika a optoelektronika, fyzika povrchů a rozhraní, fyzika kondenzovaných látek a materiálový výzkum, fyzika plazmatu a ionizovaných prostředí.
Biopharma Innovation Cup Merck leden www.merckgrou­p.com postgraduální studenti Letní kemp pro 30 vybraných studentů, řešení případové studie z prostředí farmaceutického průmyslu, výhry pro nejlepší týmy.
Brandstorm L’Oréal březen www.brandstor­m.loreal.com studenti Soutěž o nejlepší inovaci v disciplínách BRAND CHALLENGE a TECH CHELLENGE.
Canon Foundation Canon Foundation in Europe září https://www.ca­nonfoundation­.org/ absolventi magisterských oborů za posledních deset let Vědecké stipendium v délce 3 měsíce až 1 rok, pro všechny obory, avšak práce musí probíhat v Japonsku.
Capture the Flag Accenture květen https://ctf.ac­centure.com/ studenti Soutěž v oboru informační bezpečnosti.
Cena CRYTUR Careermarket.cz, CRYTUR spol. s r.o. květen www.cenacrytur.cz studenti/čerství absolventi Soutěž o nejlepší diplomovou práci v materiálových vědách.
Cena Discovery Novartis červen www.discovery­award.eu výzkumníci do 40 let Cena za výjimečný posun na poli výzkumu v medicíně nebo farmacii.
Cena EDWARDS Edwards říjen www.cenaedwar­ds.cz studenti/čerství absolventi Cena o nejinovativnější diplomovou práci v kategorii Technika a Ekonomie a podnikání.
Cena Eppendorf Eppendorf ve spolupráci s vědeckým časopisem Nature leden http://corpora­te.eppendorf.com/ mladí badatelé ve věku do 35-ti let Cena uznávající vynikající příspěvky k biomedicínskému výzkumu v Evropě založené na metodách molekulární biologie, včetně nových analytických pojmů.
Cena Františka Běhounka MŠMT září www.msmt.cz vědci/vědkyně Cena je udělována vědcům a vědkyním, působícím buď v základním či aplikovaném sektoru nebo na vysokých školách v ČR, kteří vystudovali v ČR a v posledních pěti letech participovali na projektech evropské spolupráce.
Cena Harvey Prize Technion – Izraelský technologický institut únor http://harveyp­z.net.technion­.ac.il/ vědci/vědkyně Prestižní cena, která odráží vynikající výsledky ve vědě, technologii, lidském zdraví a společnosti. V roce 2018 se udělují dvě ceny v oblasti vědy a techniky.
Cena Inovace Asociace inovačního podnikání ČR, z.s. říjen http://www.aip­cr.cz/…_inova­ce.asp veřejnost Cílem soutěže je ohodnotit a ocenit nejlepší inovační produkty v ČR, ve všech oborech. Přihlášky mohou podávat malé, střední i velké firmy se sídlem v ČR.
Cena Josefa Hlávky Nadace Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových červenec http://www.hlav­kovanadace.cz/…ram_201­8.php studenti/absolventi Cena je udělována nejlepším studentům a absolventům pražských veřejných vysokých škol, brněnské techniky a mladým pracovníkům Akademie věd.
Cena Josepha Fouriera Atos IT Solutions and Services, s.r.o. a Francouzské velvyslanectví v ČR březen www.ifp.cz PhD studenti Cena Josepha Fouriera je určena českým studentům doktorského studia za výzkumnou práci v oboru počítačových věd a informatiky.
Cena KASTEN Careermarket.cz, KASTEN spol. s r.o. březen www.careermar­ket.cz studenti FSv ČVUT Soutěž o nejlepší návrh výtvarného řešení fasády bytového domu.
Cena Milady Paulové MŠMT září http://www.gen­deraveda.cz/ce­na-m-paulove/ vědkyně Cena pro ženy za celoživotní přínos vědě.
Cena Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy za mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací MŠMT srpen http://www.msmt­.cz/…-mimoradne-3 vědkyně a vědci Cena za mimořádné výsledky ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích, dosažených na základě podpory poskytnuté z účelových nebo institucionálních prostředků.
Cena Seismik Seismik s.r.o., Careermarket.cz září www.seismik.cz studenti/čerství absolventi Soutěž o nejlepší studentskou práci (Bc i Mgr) v oblasi seismiky a geofyziky.
Cena Wernera von Siemense Siemens listopad www.siemens.cz studenti, pedagogové, vědci Ceny udělované v technických a vybraných přírodních vědách v kategoriích Nejvýznamnější výsledek základního výzkumu, Nejvýznamnější výsledek vývoje/inovace, Nejlepší pedagogický pracovník, Nejlepší diplomová práce, Nejlepší disertační práce, Nejlepší disertační práce napsaná ženou, Ocenění za překonání překážek při studiu.
Ceny Neuron Nadační fond Neuron březen www.nfneuron.cz vědečtí pracovníci, učitelé Cena Neuron pro mladé vědce, Cena Neuron za přínos světové vědě + další oceňované aktivity (vědecká videa, učitelé, popularizace vědy, podpora dětských vědeckých snů)
CTU Open Contest ACM, ČVUT říjen http://contes­t.felk.cvut.cz/17prg/ VŠ studenti Programovací soutěž pro VŠ studenty, národní kolo světové soutěž ICPC.
ČEEP STUDENT Enviros s.r.o. září www.enviros.cz studenti/čerství absolventi Soutěž o nejlepší studentský projekt v oblasti šetrné výstavby, zvyšování energetické účinnosti, užití obnovitelných zdrojů energie a snížení vlivu na životní prostředí. Je určena všem studentům vysokých, vyšších odborných a případně i středních škol.
Dejte hlavy dohromady Komerční banka a.s. duben www.kb.cz studenti Soutěž týmů. Úkolem je zpracovat projekt na vybrané téma z oblasti Marketingu, Financí nebo Compliance.
Expedice Neuron Nadační fond Neuron září http://expedi­ce.nfneuron.cz/…di­ci-neuron/ vědci Příležitost pro jednotlivce či týmy, kteří potřebují podpořit svou expedici. Oborově není soutěž omezena.
EU PRIZE for WOMEN ENTREPRENEURS EU listopad https://ec.eu­ropa.eu/resear­ch/mariecurie­actions ženy podnikatelky Cena pro ženy za zrealizované inovativní nápady v podnikání.
Falling Walls Lab Falling Walls Foundation gGmbH květen (Praha) http://falling-walls.com/lab studenti, mladí vědci, zaměstnanci, podnikatelé Úkolem účastníků je představit v angličtině během 3 minut svůj originální nápad, výzkumný projekt či model.
Hackathon Komerční banky a Startup Yardu Komerční banka a.s. březen www.kb.cz/hac­kathon studenti, programátoři, odborníci Soutěž týmů. Vývoj nových produktů a aplikací.
IT SPY České a slovenské univerzity, Profinit práce nominují fakulty www.itspy.cz studenti/čerství absolventi Soutěž o nejlepší diplomovou práci v oblasti informačních technologií.
Pro ženy ve vědě L'Oréal a Světová organizace UNESCO únor www.prozenyve­vede.cz vědkyně do 45 let Projekt na podporu realizace důležitého vědeckého výzkumu v oblasti Věd o živé i neživé přírodě a chemických věd, výzkum musí být prováděn v České republice.
Raymond and Beverly Sackler International Prize in Biophysics Tel Aviv University červenec https://english­.tau.ac.il vědci do 45 let Cena za výjimečné výsledky v biofyzikálním výzkumu.
Robotický den MFF UK, Spolek Robonika červen www.roboticky­den.cz studenti ZŠ/SŠ/VŠ, veřejnost Soutěže robotů, ukázky robotických výtvorů.
RUSNANOPRIZE Rusnanoprize nadace srpen http://rusnano­prize.ru/en/ vědci a vývojoví pracovníci v nanotechnolo­gicích Jednotlivci i společnosti, autoři řešení, na základě kterých se podařilo dosáhnout výroby v objemu nad 10 Mio USD
SolveIt McKinsey & Company říjen www.mckinsey.cz studenti Řešení případové studie.
Soutěž o nejlepší bakalářskou a diplomovou práci Kooperativa červenec https://www.ko­op.cz/matfyzsou­tez studenti Inovativní přístupy ve finanční matematice, obecné matematice nebo matematice pro informační technologie.
Studentská soutěž o vydání rukopisu magisterské práce Nakladatelství Academia říjen www.academia.cz studenti/čerství absolventi Soutěž o vydání rukopisu magisterské práce v kategoriích: Vědy o živé přírodě a chemické vědy, Vědy o neživé přírodě, Humanitní a společenské vědy
Valeo Innovation Challenge Valeo leden https://valeo­innovationcha­llenge.valeo.com/ studenti Soutěž týmů z prostředí automobilového průmyslu.
Valeo Innovation Sprint Valeo říjen http://innova­tionsprint.cz/ studenti IT, elektrotechniky, strojírenství Soutěž týmů. Cílem soutěže je odměnit významný inovační automobilový projekt na dané zadání.
Věda pro zemi Národní zemědělské muzeum, s.p.o. červen http://nzm.cz/veda-pro-zemi/ studenti/čerství absolventi Soutěž o nejlepší bakalářské, magisterské a doktorské práce v oblastech zemědělství, lesnictví, regionálního rozvoje, potravinářství, zahradnictví aj.
Výroční cena Nadačního fondu Bernarda Bolzana Nadační fond Bernarda Bolzana září www.mff.cuni.cz studenti, doktorandi a pracovníci MFF UK do 35 let Cena za vědecké práce prošlé odbornou recenzí, které byly publikovány nebo přijaty do tisku v odborném časopise či sborníku konference, nebo významné softwarové produkty. Ceny se udílejí zvlášť v sekci matematické, fyzikální a informatické.
WOOD & Company Coding Challenge WOOD & Company Financial Services a.s. červen http://codingcha­llenge.wood.cz/ studenti Tématem soutěže je implementace aplikačního serveru, který simuluje typickou akciovou burzu. (soutěž proběhla v roce 2016)
TOPlist