Poradenství a pracovní uplatnění v oblasti přírodních a technických věd
CareerMarket Řešené projekty

Řešené projekty

Přímá komunikace mezi fakultami a průmyslem – brána k výzkumu.

Registrační číslo projektu: CZ.04.3.07/4.2­.01.1/0037

Trvání: 1. 7. 2006 – 31. 8. 2008

Financování: ESF a SR ČR v rámci programu JPD3

Příjemce: Medicomp s.r.o.

Výstupy projektu:

 • podpora systematické spolupráce mezi vysokými školami a podnikatelským sektorem v oblasti využívání lidských zdrojů
 • vytvoření společné databáze pro výměny informací mezi vzdělávací a podnikatelskou sférou, organizace přednášek a prezentací
 • monitoring pracovního trhu a vytvoření systému nabídka/poptávka
 • práce s nadějnými talenty již v průběhu jejich studia
 • vytvoření metodiky Work Based Learning (učení založeného na práci) pro české podmínky a vyškolení lektorů
 • zajištění poradenského servisu pro studenty vysokých škol a jejich příprava na přechod do zaměstnání

Partneři

CareerMarket – šance pro budoucnost

Registrační číslo projektu: CZ2003/005–601.0802

Trvání: 1. 5. 2005 – 31. 7. 2006

Financování: ESF a SR ČR v rámci programu Phare

Příjemce: Medicomp s.r.o.

Výstupy projektu:

 • organizace Veletrhů pracovních příležitostí
 • organizace soft-skills seminářů
 • organizace studentských exkurzí do firem
 • vytvoření portálu www.careermar­ket.cz
 • 1. vydání poradenské příručky Dveře do profesního života

Partneři

Spolupráce na projektech

3P – Praxe pro praxi

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/15­.0097

Trvání: 1.1.2010 – 31.12.2013

Financování: ESF a SF CR v rámci Operačního programu Vzdělání pro konkurenceschop­nost (OPVK)

Příjemce: Technická univerzita v Liberci

Výstupy:

 • inovace 17 výukových předmětů
 • zajištění mobilní učebny a jejího využívání
 • poradenský servis studentům v oblasti kariérního uplatnění
 • vytvoření databáze pro výměnu zkušeností z praxí
 • organizace terénních cvičení, exkurzí, stáže
 • soft-skills kurzy pro studenty a akademické pracovníky

Partneři

Školou bez překážek

Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/14­.0130

Trvání: 1.4.2010 – 31.3.2013

Příjemce: Somatopedická společnost o.s.

Financování: ESF a SR ČR v rámci programu Vzdělávání pro konkurenceschop­nost (OPVK)

Výstupy:

 • vytvoření kutikulárního modelu pro vzdělání pedagogů pro práci s žáky s SPUCH
 • realizace reflektivního výcviku pedagogů
 • zpracování výukové filmu
 • e-learningový portál a kurz Základy metodické práce s žáky s SPUCH
 • zajištění poradny pro pedagogy a rodiče

Partner

Technet – Nové materiály a technologie – spojení výzkumu, vývoje a technické praxe

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.4.00/12­.0038

Trvání: 15.11.2009 – 14.11.2012

Příjemce: Technická univerzita v Liberci

Financování: ESF a SR ČR v rámci programu Vzdělání pro konkurenceschop­nost (OPVK)

Výstupy:

 • vytvoření databáze pro spolupráce textilních firem
 • kariérní poradenství
 • organizace soft-skills školení
 • organizace exkurzí a stáží

Partneři

TOPlist