Politika GDPR

Jsme firma zabývající se poradenstvím a pracovním uplatněním v oblasti přírodních a technických věd. Poskytujeme služby mladým profesionálům, zaměstnavatelům, vysokým školám.

Zpracováváme tedy různé druhy osobních údajů, ať zaměstnanců, klientů, obchodních partnerů nebo dalších osob. Platí tedy i pro nás Nařízení EU č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR – General Data Protection Regulation).

Naším cílem je poskytovat zaměstnancům, obchodním partnerům i dalším subjektům bezpečnost jejich osobních údajů a zabránit jejich zneužití. Proto zavádíme GDPR nejen jako povinné zákonné nařízení, ale zároveň jako návod k naplnění uvedeného cíle. Přijali jsme následující vizi:

CareerMarket je zárukou bezpečí osobních údajů našich zaměstnanců i všech našich partnerů

Tuto vizi naplníme soustředěním se na následující opatření:

  1. Systém managementu bezpečnosti osobních údajů. GDPR zavádíme jako ucelený systém s provázanými řídícími dokumenty (politika, návodky) a záznamy.
  2. Zaměstnanci. O našich zaměstnancích vedeme jen nutné záznamy pro výkon personální a mzdové agendy. Zaměstnanci vědí, které informace shromažďujeme, a pokud je to třeba, vyjadřují s tím souhlas.
  3. Obchodní partneři a další osoby. O konkrétních osobách obchodních partnerů a dalších osobách (poradcích, státních úřednících, zaměstnancích samosprávy atd.) shromažďujeme jen záznamy nutné pro příslušnou činnost (nákup, prodej, poradenství, kontrolní činnost atd.). Partnery upozorňujeme, že dodržujeme pravidla GDPR a vyžadujeme totéž od nich.
  4. Agenda klientů. Další agendou podléhající GDPR je databáze absolventů VŠ vybraných oborů. I zde plně dbáme na ochranu osobních údajů ve smyslu GDPR.
  5. Softwarové produkty evidující osobní údaje. Posuzujeme využívané i nové softwarové produkty z pohledu evidence osobních údajů. Požadujeme od dodavatelů podporu GDPR při jejich využívání včetně funkcí pro plnění práv subjektů (výmaz dat, anonymizace dat apod.).

Tato Politika GDPR je závazkem vedení firmy naplňovat zásady v oblasti ochrany osobních údajů. Politika GDPR je základem pro stanovování dílčích cílů. Zaměstnanci firmy jsou s Politikou GDPR opakovaně seznamováni, protože odpovídají za její plnění.

Tato Politika GDPR se přijímá na dobu neurčitou. Přezkoumávána z hlediska aktuálnosti a účinnosti může být kdykoli.

V Turnově dne 25. května 2018

Přílohy:

Informace pro klienty o GDPR (PDF) ZOBRAZIT
Informace o ochraně osobních údajů (PDF) ZOBRAZIT

Poznámka: CareerMarket je obchodní název služby provozované společností MEDICOMP, s.r.o.

Získejte praktického průvodce zdarma

ZAREGISTRUJTE SE

Ozvěte se a ptejte se nás


Odesláním souhlasím se zpracováním mých osobních údajů společností Medicomp s.r.o. v souladu s Nařízením EU o ochraně osobních údajů.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

TOPlist