Poradenství a pracovní uplatnění v oblasti přírodních a technických věd

Kurz Management vědy a inovací - MVI UIS

Kde hraničí věda s byznysem? Mám registrovat patent, a proce je dobré to udělat? Jak správně řídit projekt? Co je skryto pod pojmy start-up a spin-off?

Na tyto otázky vám odpoví výše uvedený kurz, určený doktorandům a vědeckým pracovníkům UK.

OBSAH A TERMÍNY VÝUKY:

  •   3.4. Základy transferu znalostí a technologií
  • 10.4. Ochrana duševního vlastnictví ve VVI
  • 18.4. Business model. Business plan. Spin-out
  • 24.4. Příprava vlastního Lean canvas
  •   2.5. Komunikační dovednosti
  •   9.5. Team & time management
  • 15.5. Projektové řízení

FORMA VÝUKY: distanční výuka -- výukové texty, videa a webináře v Moodle UK, celkem 42 hodin včetně samostudia, v angličtině
KREDITY: 3

ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ: Centrum pro přenos poznatků a technologií UK (CPPT UK) v rámci projektu Univerzitní inovační síť UK, reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_014/0000651
REGISTRACE: http://bit.ly/2HajRHw

Zpět na přehled článků

TOPlist