Připravte se na výběrová řízení do institucí Evropské unie!

Láká Vás práce v mezinárodním prostředí? Chcete spolupracovat s kolegy z dalších členských států Evropské unie? Ovládáte kromě češtiny některý další z oficiálních jazyků EU na velmi dobré úrovni? Pokud ano, práce v institucích Evropské unie je kariérní volba vhodná přesně pro vás. Důležitým předpokladem, abyste uspěli ve výběrovém řízení, je kvalitní příprava na jeho jednotlivé fáze. Přečtěte si, v čem by měla spočívat.

Úřad EPSO („European Personnel Selection Office“, dále „EPSO“), který byl pověřen organizováním výběrových řízení pro instituce EU, vypisuje jednou ročně (na jaře) všeobecné výběrové řízení do nástupní platové třídy pro absolventy vysokých škol (AD5). Pro účast ve výběrovém řízení není důležité zaměření vysokoškolského studia, ani není vyžadována předchozí odborná praxe.

Dále EPSO několikrát ročně vypisuje specializovaná výběrová řízení pro odborníky v nejrůznějších oblastech např.:

U těchto výběrových řízení se vyžaduje určitá délka předchozí praxe v daném oboru (3-4 roky v případě zařazení do platové třídy AD6, 6-7 let v případě míst v platové třídě AD7), v některých případech i odpovídající zaměření vysokoškolského studia.

V institucích EU existuje několik typů míst, v závislosti na kterých se liší i výběrové řízení. V zásadě lze získat definitivu neboli trvalý služební poměr (úředník) nebo smlouvu (pracovní poměr) na dobu určitou (dočasný zaměstnanec nebo smluvní zaměstnanec). Kromě institucí EU můžete pracovat i v některé z agentur EU v různých členských státech nebo na zastoupení EU po celém světě. Ať se již rozhodnete pro jakoukoli možnost, budete muset projít výběrovým řízením a může trvat několik měsíců, než zjistíte, zda jste uspěli.

Instituce EU nabízí také několik druhů stáží. Absolvování stáže v některé z evropských institucí nebo agentur je považováno za užitečný odrazový můstek pro kariéru v institucích EU (znalost prostředí a způsobu práce v institucích EU, kontakty na zaměstnance institucí EU).
 

Jak na to?
 

  1. Vytvořte si účet EPSO („EPSO account“ na internetových stránkách EPSO (www.epso.europa.eu).
  2. Seznamte se s typy míst a rozmyslete si, o jaký typ (úředník, dočasný zaměstnanec, smluvní zaměstnanec) máte zájem
  3. Sledujte výběrová řízení. V oznámení o výběrovém řízení jsou uvedeny veškeré informace - o jaké místo se jedná, jak vypadá výběrové řízení, jaké jsou termíny pro jednotlivé fáze výběrového řízení, zda je součástí testování na počítači („CBT") nebo v hodnotícím centru („assessment centre“).
  4. Zkontrolujte si, zda splňujete podmínky výběrového řízení (vzdělání, příp. zaměření studia, zaměření a délka praxe)
  5. Nenechávejte si přihlášení na poslední chvíli (přihlášku vyplňte nejlépe v cizím jazyce). Vyplnění přihlášky zabere čas, u specializovaných výběrových řízení je navíc třeba odpovědět v cizím jazyce na otázky týkající se studia a praxe (vyplnit tzv. „Talent screener“)
  6. Pravidelně sledujte svůj účet u EPSO – veškerá komunikace s uchazeči probíhá jen jeho prostřednictvím (další postup, termíny pro přihlášení se na další kolo apod.)
  7. ČR poskytuje zdarma přípravu na jednotlivá kola – více informací na stránce: https://www.mzv.cz/jnp/cz/o_ministerstvu/diplomaticka_akademie/moznosti_kariery_a_stazi_v_institucich.html

 

Průběh výběrového řízení
 

V posledních letech se výběrové řízení namísto testování znalostí soustřeďuje více na simulace každodenních situací a ověřuje tak komplexně obecné předpoklady uchazečů. Zaměřuje se na testování schopností, které jsou nejdůležitější pro správný výkon práce evropského úředníka.

Výběrové řízení do institucí EU je několikakolové. Jak je již na začátku článku napsáno, lze se přihlásit do:

  1. všeobecného výběrového řízení (podmínkou VŠ vzdělání, nevyžaduje se praxe)
  2. specializovaných výběrových řízení (podmínkou VŠ vzdělání často odpovídajícího zaměření a min. 3 resp. 6 let relevantní praxe)

Úspěšní uchazeči o práci v EU jsou následně zařazeni na tzv. rezervní seznam („reserve list“), z kterého si instituce EU vybírají nové úředníky.  

Rezervní seznam všeobecného výběrového řízení je platný zhruba 1 rok, rezervní seznam specializovaných výběrových řízení zhruba 2-3 roky (dokud nejsou nahrazeny odpovídajícími novými rezervními seznamy) a doporučuje se být v hledání místa aktivní.

Výběrové řízení EPSO obsahuje testy:

Testování v hodnotícím centru zahrnuje většinou:

Je potřeba se seznámit s průběhem výběrového řízení, s jeho obsahem a psychicky se na něj připravit. Proto doporučujeme velmi pečlivě prostudovat dostupné materiály a připravit se podle následujících pravidel:

Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Odbor vzdělávání a Diplomatické akademie, pořádá ve spolupráci s Úřadem vlády (Eurocentry), Stálým zastoupením ČR v Bruselu a se zahraničními lektory zdarma školení k jednotlivým kolům výběrového řízení do institucí EU. O školeních informuje na příslušných webových stránkách. Školení jsou pořádána zvlášť k testům CBT i k testování v hodnotícím centru. 

Mezi testované schopnosti patří i odolnost vůči stresu, schopnost stanovit si priority a schopnost dosahovat stanovených cílů. Tyto schopnosti jsou testovány jak v rámci jednotlivých testů CBT a testu e-Tray, tak i při jednotlivých testech v hodnotícím centru.

1. CBT probíhají v každém členském státě EU a i v dalších městech světa (New York, Toronto, Sydney, Peking, Tokyo, Ženeva), takže není nutné cestovat do Bruselu.

2. Testování v hodnotícím středisku (Assessment Centre) probíhá pouze v Bruselu.

Zpět na přehled novinek

Získejte praktického průvodce zdarma

ZAREGISTRUJTE SE

Ozvěte se a ptejte se nás


Odesláním souhlasím se zpracováním mých osobních údajů společností Medicomp s.r.o. v souladu s Nařízením EU o ochraně osobních údajů.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

1950+

zapojených uchazečů

1782+

zaměstnavatelů

2181+

vědeckých pozic

15+

let zkušeností

TOPlist