Sebeuvědomění je základem úspěchu

Jan Petr Nekovář je samorost a selfmademan, aktuálně Pacovák. Původem z jižních Čech, s přestupními stanicemi okolo Prahy, přes řadu firem. Patří k uznávaným guru podnikatelského a start-upové prostředí jako spoluzakladatel UP21. Stal se během své kariéry mentorem a expertem na komunikaci, který pracuje na své vlastní metodě sebeuvědomování Mindsnapshot. Pořád ho lákají nové výzvy a pustil se loni se svou ženou do nové oblasti, rozvoj environmentálních projektů a ochrany přírody, založením spolku Legenda Země. Na MFF UK spouštíme příští středu Honzův kurz a tak vám ho chceme představit i u nás.

 

 Honzo, setkali jsme se poprvé u diskusního stolu před dvěma lety v rámci start-up finále v Praze. Zaujal mne tvůj způsob vedení diskuse ve skupině zcela neznámých lidí a entusiasmus. Proč ji dal nakonec „vale“ start-upům?

Ze startupové scény jsem úplně neodešel. Exitoval jsem svoje podíly v UP21 a rozhodl jsem se jít vlastní cestou. Začal jsem se víc soustředit na implementaci sebeuvědomování do firemní praxe a na environmentální projekty. Právě spouštíme konzultingovou platformu NAVIGATORs LAB v novém nastavení a připravujeme nový zelený akcelerátor. Spíš jsem si dal chvilku odstup a zkoumal jsem další souvislosti vlivu podnikatele na okolí.  Dnešní doba přináší náročné výzvy, kterým je potřeba se postavit. Neobstojíme, pokud budeme skládat staré věci novým způsobem. Potřebujeme nacházet zcela nové přístupy, kterými efektivně zareagujeme na měnící se podmínky pro život. Je čas na evoluční posun, který nám přinese budoucnost, kde udržíme konkurencerschopnost a zároveň zachováme naši krajinu, která je klíčová pro udržení našeho přirozeného života.  

Co ti tato zkušenost s mladými podnikateli dala? Co jim je společné a co jim chybí?
 
Podpořila mne v mé práci se sebeuvědomováním. Většina z nich je zahleděna do svého nápadu a neefektivně implementují pohledy z venku. Mají nadšení, mají touhu něco dokázat, ale chybí jim silná míra osobní sebereflexe. Často jsem zaslechl, jak je jejich cílem být na titulní stránce Forbesu. Málo z nich má skutečnou touhu změnit nějaký obor lidské činnosti.
Velkou inspirací pro mne bylo i setkání s Billem Reichertem a jeho mentoring nad tématem mé metodologie a její businessového uchopení. Bill hodně formoval můj pohled na startup a jeho rozvoj v různých fázích vývoje.   
 
Můžeš mi uvést nějaký příklad firmy, na který jsi hrdý?
 
Takhle to nevnímám. Z portfolia UP21 pro mne nejvíce září kluci ze SENS Food, Daniel Vach a Radek Hušek. Právě v jejich přístupu je vidět velká touha zasáhnout celý obor lidské činnosti. Mají jasnou vizi, jak přispějí budoucnosti celé společnosti a vybrali si téma, které není jednoduché. Postupy Mindsnapshot dodnes používají při náboru a pro svůj vlastní osobní rozvoj. Mají můj respekt.
Jaká byla tvoje role při mentorování mladých podnikatelů, předpokládám, že jsi piloval svojí techniku?
Ano, soustředil jsem se právě na oblast sebeuvědomování a související týmové i zákaznické komunikace. Mým ideálem je odpovědný milionář, který rozvíjí svou firmu a vnímá souvislosti, které jeho idea a její prosazování přináší. Je schopen vědomě pracovat na rozvoji své osobnosti, což se reálně projevuje na jeho zrání a vztahu k týmu. Stává se přirozeným leadrem a dosahuje nejen úspěchy ve svém podnikání, ale i pozitivního impaktu na společnost, které je součástí.
 
Spolu jsme se pustili do přípravy komunikačního kurzu, využitelného zejména pro studenty učitelství, ale vlastně nejen je. Kdokoliv, kdo pracuje s nesourodou skupinou o různém věkovém složení, potřebuje umět reagovat. Co je gros tvojí metody?
 
Autenticita a integrita v jednání, která vychází z vlastního sebepoznání. Jednání každého z nás se skládá z našich vědomých a podvědomých vzorců chování. Již základní porozumění těmto mechanismům nám umožňuje vnímat širší kontexty probíhajícího rozhovoru. Díky tomu jsme schopni zvolený rozhovor či skupinu efektivně řídit a udržet pozornost na konkrétním tématu, které je pro nás důležité. 

 Zmiňoval jsi, že chceš napsat o svých zkušenostech i knížku, v jakém je to stádiu?
 
 
Začal jsem knihou o vlastní metodologii Mindsnapshot a o síle sebeuvědomování, která se dnes opírá o moderní výzkumy mozku a těla. Objevují se slova jako Biohacking, Mindhacking. Přichází doba dalšího kroku v lidské evoluci a budoucnost nám přináší několik možností, kterými se jako jedinec budeme moci ubírat. Homo Sapiens začne brzy dostávat nové přídomky. Někdo se rozhodne jít cestou technologického vylepšení, někdo využije možnosti genového inženýrství. Píši o výhodách evoluce založené na novém používání těla i mozku, na sebeuvědomování, které je opřené o vlastní zkušenost a moderní výzkum. Jsem tak v polovině knihy, plánuji, že další části se budu věnovat o Vánocích.
 
Asi si budeme muset chvilku ale počkat, protože v mezičase jsi se zase nadchnul pro jinou problematiku, a to krajiny a udržitelnosti vody v krajině. Není to vlastně zase nový start-up, jen ne jako s.r.o., ale neziskovka?
 
Nadchnul je silné slovo. Považuji to spíše za životní nutnost. Patřím mezi ty, kteří si uvědomují, že pokud s tím nezačneme něco dělat, čeká nás těžká budoucnost. Představa, že nebude dostatek vody a živé přírody je pro mne děsivá. Stát situaci spíše zhoršuje, zákony změnu nějak významně nepodporují a většina lidí si stále neuvědomuje, co se vlastně děje.
Ano, v podstatě je to nový startup. Již více jak rok se orientuji v problematice a vytvářím konkrétní aktivity v krajině a sleduji, co se děje. Ještě před rokem jsem si myslel, že tady skončím a zůstanu u lokálních změn kolem mého bydliště. Čím více jsem se však ponořil do problematiky, zjistil jsem, že situace je mnohem vážnější. Chci to uchopit jako téma. Jsme ve stadiu, kdy jsme vytvořili malé pracovní skupiny, se kterými rozvíjíme jednotlivé aspekty celé problematiky. Na jedné straně péče o krajinu, na straně druhé souvislosti mezi firmou, vztahem k přírodě a konkurenceschopností. Naším cílem je podpořit vznik krajinného plánu ČR, který bude respektovat stávající hrozby a vytvořit klimatický rating firmy, který bude zohledňovat její environmentální dopady v celém spektru souvislostí. Nakládání s odpady či snižování produkce CO2 prostě nestačí. Jsou to důležité, ale pouze jen částečné aspekty firemního dopadu. Musíme zrychlit implementaci environmentální inovace na správných místech. Již jsme ztratili ten luxus experimentování a vedení filosofických debat. Je třeba jednat.
    
Přetavuješ svoje zkušenosti zase jen do jiné formy, tentokrát spíš společensky-prospěšné. Jaké jsou plány na příští rok? S kým vším spolupracujete?
 
Na příští rok máme 2 klíčové priority. Aplikace sebeuvědomování v podnikové praxi a zrychlení implementace environmentálních inovací. Společně s Alenou jsme začali úzce spolupracovat s Jirkou Kuchyňou a s Hynkem Sochorem, se kterými rozvíjíme celou konstrukci našeho firemního portfolia. Jirka převzal řízení konzultační agentury NAVIGATORs LAB, kterou chceme uchopit jako platformu nezávislých konzultantů, kteří aktivně aplikují sebeuvědomování. S dalšími partnery se věnujeme krajině a aspektům vlivu firmy i státu na krajinotvorbu. Mezi hlavní partnery v této oblasti patří Jirka Malík a Klára Salzmann, kteří nám pomáhají nejen svým vhledem do problematiky, ale i životními zkušenostmi, které v této oblasti mají za sebou. 
Mimo jiné připravujeme zelený akcelerátor, který se bude soustředit na akceleraci společensky prospěšných projektů. Chceme spojit naše zkušenosti a vytvořit ekosystém, který bude na jedné straně rozvíjet kompetence a networking, na druhé straně pomůže nadšenému inovátorovi rychleji zrát a kultivovat svou osobnost. V této kombinaci vidíme potenciál, jak násobně zvýšit úspěšnost vkládaných investic do startupu. 
 
 www.nekovars.com/o-nas

Zpět na přehled novinek

Získejte praktického průvodce zdarma

ZAREGISTRUJTE SE

Ozvěte se a ptejte se nás


Odesláním souhlasím se zpracováním mých osobních údajů společností Medicomp s.r.o. v souladu s Nařízením EU o ochraně osobních údajů.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

1889+

zapojených uchazečů

1773+

zaměstnavatelů

2113+

vědeckých pozic

15+

let zkušeností

TOPlist