Cena Seismik 2017/2018 má svého vítěze!

Vítězem 6. ročníku soutěže o nejlepší závěrečnou práci v oboru teoretické a užité geofyziky a seismiky se stal Mgr. David Hanák z PřF UK s prací „Zpracování komplexního karotážního měření“, zpracovanou pod vedením RNDr. Martina Procházky. Sponzorem soutěže je Seismik s.r.o. Porota složená z odborníků PřF UK, MFF UK a Geofyzikálního ústavu AVČR ohodnotila zejm. aplikovatelnost a praktické využití výsledků práce. Vítěz si ze slavnostního vyhlášení výsledků odnesl šek v hodnětě 15 000,- Kč.

Vítězná práce se zabývá problematikou stanovení smykových ploch svahových nestabilit (včetně fosilních) z výsledků měření komplexu karotážních metod. Popisuje provedené kroky během měření, zpracování a interpretace dat. Veškerá data pocházejí z měření ve vrtech provedených v rámci inženýrskogeologickém průzkumu sesuvného území v bezprostředním okolí dálničního tělesa dálnice D8 či měření ve vrtu z lokality Děčín-Loubí. Na druhé zmíněné lokalitě mohl být z důvodu odlišné konstrukce vrtů použit rozsáhlejší komplex karotážních metod. Po vymezení smykových ploch svahových nestabilit bylo provedeno porovnání, zda si výsledky v sousedících vrtech navzájem odpovídají, a zhodnotit jaké metody (či kombinace metod) se pro daný úkol osvědčily nejlépe.

Fotografie z vyhlášení výsledků si můžete prohlédnout v naší FOTOGALERII.

Další ročník soutěže bude spuštěn počátkem kalendářního roku 2019 a opět bude otevřena bakalářským a diplomovým pracem ve zmiňovaných oborech. Přihlášky a potřebné informace budou zveřejněny na https://www.careermarket.cz/careermarket/cena-seismik v průběhu ledna 2019.

Cena Seismik 2017/2018 má svého vítěze!

Zpět na přehled novinek

Získejte praktického průvodce zdarma

ZAREGISTRUJTE SE

Ozvěte se a ptejte se nás


Odesláním souhlasím se zpracováním mých osobních údajů společností Medicomp s.r.o. v souladu s Nařízením EU o ochraně osobních údajů.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

2070+

zapojených uchazečů

1805+

zaměstnavatelů

2469+

vědeckých pozic

16+

let zkušeností

TOPlist