Poradenství a pracovní uplatnění v oblasti přírodních a technických věd
CareerMarket Cena Seismik Cena Seismik 2014/2015

Cena Seismik 2014/2015

Nejlepší bakalářská a diplomová práce v oboru geofyziky 2014/2015

Přehled oceněných prací

Seismik

KATEGORIE NEJLEPŠÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE

1. místo

Mgr. Michaela Káňová, MFF UK – Terestrické exoplanety a jejich vývoj

2. místo

Mgr. Radek Klanica, PřF UK – Magnetotelurické sondování zemské kůry v oblasti se silnými průmyslovými elektromagnetickými poruchami

KATEGORIE NEJLEPŠÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

1. místo

Bc. Marek Kozoň, MFF UK – Thermal Evolution of Saturn´s Moon Encladus

2. místo

Bc. Jan Měšťan, PřF UK – Pozemní seismické zdroje v seismickém průzkumu

Slavnostní vyhlášení a předání cen proběhlo ve středu 9.12.2015 v sídle společnosti Seismik s.r.o.

Fotografie z vyhlášení výsledků si můžete prohlédnout v naší FOTOGALERII.


TOPlist