Poradenství a pracovní uplatnění v oblasti přírodních a technických věd
CareerMarket Soutěžní workshop CENA KASTEN Zadání a podmínky workshopu

Cena KASTEN - soutěžní workshop

Cena Kasten

VÝTVARNÉ ŘEŠENÍ FASÁDY BYTOVÉHO DOMU


Ceny pro výherce

logo Kasten

1. místo 8 000 Kč

2. místo 5 000 Kč

3. místo 3 000 Kč

Zvláštní cena za realizaci: 5000 Kč (Tato cena bude udělena investorem v případě, že se investor rozhodne soutěžní návrh realizovat a je nezávislá na celkovém umístění v soutěži.)

Čestné uznání 1 000 Kč – zvláštní uznání poroty za zajímavý soutěžní návrh

Řešené domy

Dům číslo 1

Adresa: Náměstí Na Balabence 1431–1433,1438, Praha – Libeň

Dům číslo 2

Adresa: Pod Lysinami 482 a 483, Praha 4

Pro každý dům vypracuje účastník workshopu poster o velikosti A3, jehož součástí bude celková vizualizace z jakéhokoliv pohledu zvoleného autorem s uvedením měřítka, ortogonální pohledy ze všech 4 stran a zdůvodnění řešení s ohledem na okolní zástavbu.

Dokumenty ke stažení

Dotazy k soutěžnímu workshopu můžete směřovat na Ing. arch. Jana Kašpara, Ph.D., jan.kaspar@fsv­.cvut.cz.


TOPlist